Een van ’s lands grootste strafrechtkantoren, Cleerdin & Hamer, stopt met de behandeling van bewerkelijke en forfaitaire zaken zolang hier geen redelijke vergoeding tegenover staat. Dit staat in een dinsdag verstuurde brief aan de Raad voor Rechtsbijstand. Andere strafrechtkantoren worden opgeroepen dit voorbeeld te volgen. Onder anderen de kantoren Spong en Ficq & Partners laten weten dit graag te doen. 'De grens is bereikt.'