Advocaat haalt tien jaar te weinig opleidingspunten: schrapping

Bijna tien jaar lang behaalde een advocaat stelselmatig te weinig opleidingspunten. Behalve dan in maart 2017, toen hij via een driftige inhaalslag veertig punten in slechts een week bij elkaar sprokkelde. Die actie mocht niet baten: de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden schrapte hem eerder dit jaar van het tableau.

De schrapping als gevolg van een dekenbezwaar dateert van 8 januari, maar werd pas maandag 12 maart gepubliceerd. Al in 2008 dient de toenmalige deken Zwolle-Lelystad voor het eerst een klacht tegen de advocaat in wegens onvoldoende opleidingspunten. Het komt hem op een eerste berisping te staan, maar dit maakt blijkbaar geen indruk. Want in de jaren erna haalt hij telkens te weinig punten, met in maart 2014 een voorwaardelijke schorsing van drie maanden tot gevolg. Ook dit helpt niets: in de jaren erna sleepte hij slechts een enkele punt in de wacht.

Eind maart 2017 krijgt de deken plotseling een merkwaardige inhaalslag opgestuurd, in de vorm van een reeks certificaten van cursussen. De advocaat meldde trots dat hij in slechts een week tijd veertig opleidingspunten over 2017 had gescoord, via diverse online cursussen en het bijwonen van een symposium en een bijeenkomst van de plaatselijke orde. De deken wil echter meer bewijs cq. certificaten zien, en een opleidingsplan over hoe de advocaat zijn puntentekort over 2016 zal inhalen. Op deze verzoeken reageert de advocaat uiteindelijk niet.

Voor de Raad van Discipline is het een uitgemaakte zaak: een advocaat mag een puntentekort weliswaar een jaar later inhalen, maar dit moet hij dan wel duidelijk kunnen aantonen. Dit alles is deze advocaat niet gelukt: over 2014 en 2015 komt hij in totaal 36 punten tekort en in 2016 haalde hij niets. Dat hij het in 2017 voor elkaar bokste om in een week veertig punten te halen, verandert niets aan het feit dat hij jarenlang de regels heeft overtreden.

‘De raad rekent het verweerder zeer zwaar aan dat hij structureel en al sinds 2008 heeft geweigerd om tijdig de verplichte minimale opleidingspunten van de Voda te behalen,’ aldus de beslissing van de raad. ‘Betwijfeld kan worden of verweerder met de 40 door hem behaalde opleidingspunten binnen het korte tijdsbestek van één week zijn kennis en deskundigheid heeft kunnen vergroten.’

Dit en het feit dat ‘verweerder in de afgelopen negen jaren zijn eigen verantwoordelijkheid als advocaat niet heeft genomen, laten de raad geen andere keus dan hem te schrappen van het tableau.’ Ook wordt een eerder opgelegde voorwaardelijke schorsing alsnog omgezet in een onvoorwaardelijke.

Klik hier voor de uitspraak

 

    | Mail de redactie | Print