Advocaat speelt jarenlang verstoppertje: schrapping

Een advocate meldt in december 2014 aan de Orde dat zij gaat verhuizen van Rotterdam naar Den Haag, maar tot begin 2017 blijft onduidelijk waar ze precies kantoor houdt. Dossiers bevonden zich telkens op andere plaatsen dan waar verweerster deken ontving, zo staat te lezen in de uitspraak. Laks, achteloos en onverschillig, aldus de Raad van Discipline in Den Haag, die de advocate op 5 februari heeft geschrapt van het tableau.

De advocate in kwestie maakt niet duidelijk waar de dossier- en kantooradministratie zich bevindt, is vaag over de aard en omvang van haar praktijk, geeft de deken geen inzicht in de dossiers, volgt een ‘allegaartje van opleidingsactiviteiten’ – kennelijk enkel gericht op het behalen van de benodigde punten, aldus de raad – en geeft onvoldoende inzicht in de financiën van haar praktijk. Ze ‘laat zich lange tijd stelselmatig niet controleren door de deken binnen de door hem gestelde kaders,’ aldus de Raad.

Schrapping is aangewezen, stelt de Raad. ‘Haar houding ten aanzien van het advocatentuchtrecht in zijn algemeenheid en de deken en het dekentoezicht in het bijzonder getuigt naar het oordeel van de raad van laksheid, achteloosheid en onverschilligheid. De raad maakt verweerster daarvan een ernstig tuchtrechtelijk verwijt. Het tuchtrechtelijk verleden van verweerster in aanmerking genomen acht de raad de maatregel van schrapping van het tableau gerechtvaardigd.’

De advocate communiceert al die jaren overigens wel met de deken, zij het vaak in de vorm van uitvluchten. Arbeidsongeschiktheid, het overlijden van haar vader, niet meewerkende derden (de makelaar): ze haalt van alles uit de kast. Ook schrijft ze aan de deken dat een eerdere schorsing door het Hof van Discipline ‘nietig’ is. Op de vraag van de deken waar ze dat oordeel op baseert, antwoordt ze: ‘Heel gewoon: op de wet.’

Klik hier voor de beslissing

    | Mail de redactie | Print