Advocatie: Snelnieuws

15 nov 2018

De NautaDutilh- en Loyens & Loeff-kantoren in België zijn in de prijzen gevallen bij de Trends Legal Awards, een Belgische advocatenprijs van zakenblad Trends-Tendances. NautaDutilh werd uitgeroepen tot beste kantoor in Banking & Finance en in Vennootschapsrecht, en Loyens & Loeff als de beste in sociaal recht. Het in 2001 opgerichte Lydian mag zich overall het beste advocatenkantoor van België noemen. Lees meer...

14 nov 2018

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft vier in de oorlog ontslagen notarissen eerherstel verleend. Zij zijn destijds door de bezetter oneervol ontslagen vanwege hun Joodse achtergrond of hun rol in het verzet. Nabestaanden hadden om het eerherstel verzocht. Lees meer...

14 nov 2018

Opnieuw een succesje voor de geschrapte advocaat Juchter van Bergen Quast bij de Afdeling bestuusrechtspraak van de Raad van State: de Raad voor Rechtsbijstand heeft in december 2016 ten onrechte achttien aan de advocaat toebedeelde Licht Advies Toevoegingen (LAT) ingetrokken. In maart van dit jaar werd diezelfde beslissing door voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak al geschorst. Lees meer...

13 nov 2018

Sinds de bewustwording van privacywetgeving door de nieuwe AVG (GDPR) zien wij een significante stijging in de vraag naar blacklining. De issues omtrent de openbaarmaking van persoonsgegevens, met name in M&A, zijn nog niet juridisch omstreden. Zonder expliciete jurisprudentie durven bedrijven en legal counsels geen doorslaggevende keuzes te maken. The ROOM adviseert in deze kwestie. Lees meer...

12 nov 2018

Eversheds Sutherland heeft binnen zijn 66 kantoren wereldwijd een intern crowdsourcing platform voor innovatie uitgerold. Met behulp van de Idea Drop-applicatie worden alle advocaten, notarissen en ondersteunende medewerkers aangemoedigd online hun innovatieve ideeën te delen. Via een ratingsysteem kunnen ze ingediende ideeën bovendien liken. Lees meer...

12 nov 2018

In de rubriek Mijn eerste pleidooi vertellen advocaten over de allereerste keer dat ze in de rechtbank het woord mochten voeren. Voor de één was dat vorige maand en voor de ander al decennia geleden, maar de meeste advocaten kunnen zich hun eerste pleidooi nog levendig herinneren. Dit keer het debuut van Boudewijn Smit (NautaDutilh), die na zijn eerste proceservaring héél zeker wist dat hij niet thuishoort in de rechtbank. Lees meer...

12 nov 2018

Een nieuw dieptepunt. Een kille sanering. Teleurstellend en vaag. ‘VVD-minister gelooft in sprookjes.’ Met deze en andere scherpe bewoordingen veroordeelt de advocatuur de kabinetsplannen voor de vernieuwing van de gesubsidieerde rechtsbijstand, zoals afgelopen vrijdag gepresenteerd door minister Dekker voor Rechtsbescherming. Lees meer...

12 nov 2018

De inzet van reservisten bij beraadslagingen in de raadkamer van de Hoge Raad is niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens of het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. Het door advocaat Willem Jebbink ingediende wrakingsverzoek van leden van de Strafkamer van de Hoge Raad moet om die reden worden afgewezen, concludeert het Parket bij de Hoge Raad. Lees meer...

07 nov 2018

Sinds 2017 zijn er circa 3.000 vertrouwelijke telefoongesprekken tussen advocaten en gedetineerden ten onrechte opgenomen en mogelijk afgeluisterd. Dit meldt de Orde van Advocaten (NOvA) woensdag. De oorzaak is een programmeerfout in het nummerherkenningssysteem De orde vraagt om een onafhankelijk onderzoek. Lees meer...

07 nov 2018

De staatsraad, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, was dertig jaar als advocaat verbonden aan Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Eén van zijn voormalige collega’s – gedurende een periode van negen jaar – staat nu voor zijn neus als gemachtigde. Verder neemt de staatsraad deel aan ‘praktijkdagen’ die zijn voormalige kantoor met en bij de Raad van State organiseert. Toch is er geen reden om te twijfelen aan zijn rechterlijke onpartijdigheid, aldus diezelfde Raad van State. Lees meer...

Pagina's