Amsterdamse advocaat geschrapt om contant aannemen 103.000 euro

De Amsterdamse advocaat Jozef Rammelt is door het Hof van Discipline van het tableau geschrapt wegens het aannemen van ruim een ton aan contanten van een cliënt. Dit gebeurde in de periode 2010-2013, toen de cliënt gedetineerd zat in Polen. Die diende een klacht in omdat hij nooit een factuur had gezien. Hierop volgde ook een dekenbezwaar, dat de advocaat uiteindelijk de kop heeft gekost.

Rammelt hield de afgelopen jaren kantoor in Amsterdam onder de naam Keizer Advocaten. Hij werd in 2010 benaderd om een man bij te staan die wegens een drugszaak in hechtenis zat in Polen. De man werd bovendien in meerdere landen verdacht van witwassen, onder meer in de VS. 

De advocaat bezocht hem van januari 2010 tot en met maart 2013 meermaals in Polen en nam via een contact persoon dertien keer sommen contant geld aan, in totaal 103.000 euro. Ruim 60.000 euro werd op de bankrekeningen van de advocaat gestort, van meer dan 42.500 euro kon de unit Financieel Toezicht Advocatuur (FTA) niet precies vaststellen wat ermee was gebeurd. Saldo’s van ontvangsten en uitgaven liepen uiteen. Wel bleek dat er tienduizenden euro’s contant waren betaald aan Poolse en Amerikaanse advocaten, hoewel ook deze transacties niet goed waren verantwoord. De cliënt diende uiteindelijk een klacht in, omdat hij jaren nooit een factuur had gezien en opeens een urenspecificatie van 221 uur à in totaal 98.000 euro kreeg opgestuurd. Een excessieve hoeveelheid uren, vond hij.

Amsterdams deken Van Regteren Altena besloot naar aanleiding van de klacht ook zelf onderzoek te doen. Hij verweet Rammelt tegen de financiële regels in contante bedragen van meer dan 15.000 euro te hebben ontvangen en betaald. Voor zulke transacties is overleg met de deken vereist. De bedragen werden bovendien deels buiten de administratie gehouden. Kosten voor de cliënt werden intussen verrekend met derdengelden, en daarbij reageerde de advocaat meermaals niet op verzoeken van de deken en de FTA.

First strike out
In zijn hoger beroep tegen de beslissing van de Raad van Discipline van oktober vorig jaar verzet Rammelt zich uitsluitend tegen de opgelegde maatregel van schrapping, niet tegen de gegrondverklaring van het dekenbezwaar. Een tuchtrechtelijk verleden had hij tot voor kort niet, en ‘first strike out’ is daarom een te zware straf, vindt hij.

Ook het Hof van Discipline geeft hem echter geen tweede kans, omdat ‘het handelen van verweerder over een reeks van jaren heeft plaatsgevonden’. ‘Verweerder heeft zelf op geen enkel moment bedacht dat hij overleg met de deken zou moeten voeren,’ aldus de uitspraak van het hof. ‘Er is uitsluitend een einde gekomen aan het handelen van verweerder doordat zijn cliënt zelf de bijstand door verweerder heeft beëindigd.’ Wat het hof betreft heeft de advocaat ernstig inbreuk gemaakt op de kernwaarde integriteit en heeft hij het vertrouwen in de advocatuur ‘op grove wijze beschaamd. 'Voor advocaten die de financiële regels met voeten treden, is binnen de advocatuur geen plaats.’ De schrapping van het tableau als gevolg van het dekenbezwaar blijft zodoende in stand.

In tegenstelling tot de Raad van Discipline vindt het hof niet dat Rammelt excessief heeft gedeclareerd. Sterker: hij heeft wel een urenspecificatie à 221 uur gestuurd, maar nog geen factuur. De klacht hierover wordt dan ook ongegrond verklaard: ‘Het gegeven dat verweerder beschikt over een dossier dat zeven ordners beslaat, is een indicatie dat voor klager inhoudelijke werkzaamheden zijn verricht. […] Op grond van het dossier en de urenstaten kan het hof niet vaststellen welke werkzaamheden exact door verweerder voor klager zijn verricht, ma wel dat in deze internationale strafzaak die verweerder meer dan vijf jaren in behandeling heeft gehad meer werkzaamheden zijn verricht dan klager stelt.’ 

De schorsing van een jaar die de raad bovenop de schrapping oplegde naar aanleiding van de klacht, wordt mede hierom verkort tot vier maanden. 

Klik hier voor de uitspraak n.a.v. het dekenbezwaar

Klik hier voor de uitspraak n.a.v. de klacht

 

    | Mail de redactie | Print