De Breij Evers Boon wordt opgesplitst in twee boutique kantoren

De Breij Evers Boon splitst zich in twee advocatenkantoren: de M&A en litigation praktijken gaan per 1 januari 2018 verder als zelfstandige boutiques. M&A-partners Dennis de Breij (foto), Joris Boon, Laura Overes en Wytse Huidekoper gaan verder onder de naam DEBREIJ. Litigation partners Marcel Evers en Stein van Thiel starten samen met Ellen Soerjatin de litigation boutique Evers Soerjatin. De Breij: "Beide praktijken willen zich duidelijker profileren."

Door Joris Rietbroek

De Breij Evers Boon werd opgericht in 2005 – ‘op een zolderkamer’ – en groeide sindsdien door van 3 naar 26 advocaten. In het persbericht wordt de splitsing in twee nieuwe boutiques omschreven als ‘een logische stap in de ontwikkeling’ van de twee praktijken, omdat beide teams weliswaar verder willen bouwen, maar wel met ‘behoud van de omvang, slagkracht en identiteit van een boutique kantoor’.

Dus zal DEBREIJ zich per 1 januari 2018 volledig toeleggen op de begeleiding van fusies en overnames, investeringsrondes, joint ventures, strategische adviestrajecten en commerciële contracten. Evers Soerjatin legt zich geheel toe op de behandeling van zakelijke en corporate geschillen en zal per 1 januari 2018 starten met een team van twaalf advocaten.

Ellen Soerjatin is niet werkzaam bij De Breij Evers Boon: zij werkt wel al langer samen met Evers in zaken voor de Ondernemingskamer. Ze was eerder partner bij Stek en richtte vorig jaar haar eigen kantoor Soerjatin Dispute Resolution op. DEBREIJ en Evers Soerjatin blijven gevestigd in hetzelfde kantoorpand aan de Koningslaan in Amsterdam, dat momenteel wordt verbouwd om van één advocatenkantoor twee kantoren te maken.

‘Ieder in hun eigen markt opereren de M&A en CL teams aan de bovenkant,’ zo luidt een quote van Marcel Evers in het persbericht. 'Deze stap zetten we vanuit de sterke overtuiging dat wij "boutique" moeten blijven.' En opgetekend uit de mond van Dennis de Breij: "Het is een luxe dat we uit kracht en in vriendschap ieder verder kunnen bouwen aan twee sterke praktijken."

Duidelijkheid scheppen
Dit en de nadruk op ‘een logische ontwikkeling’: dat schreeuwt natuurlijk om een nadere uitleg, die Dennis de Breij op weg naar zijn vakantiebestemming nog wel wil geven. “We hebben ons altijd gepositioneerd als niche ondernemingsrechtkantoor dat zowel overnames als geschillen doet. We specialiseerden ons steeds dieper, en pas sinds drie à vier jaar profileerden we ons nadrukkelijker als twee gescheiden praktijken. Die begonnen gaandeweg wel steeds meer op twee afzonderlijke kantoren te lijken. Dus daarom is deze scheiding voor ons een logische stap, waarmee we meer duidelijkheid scheppen en de praktijken zich scherper profileren. De suggestie dat ik bijvoorbeeld geschillen doe en dat Marcel Evers ook fusies en overnames doet – en vragen in die richting krijgen we wel eens - zou immers een valse zijn.”

Conflicts of interest rond cliënten, waarbij bijvoorbeeld de M&A-praktijk een cliënt van de litigation praktijk zou moeten weigeren of vice versa, vormen volgens De Breij geen directe oorzaak voor de splitsing. “Toegegeven: doordat we de laatste jaren zo groeiden, kregen we wel meer te maken met zulke conflicten. Maar die zijn niet de directe aanleiding geweest. Het is wel een fijne bijkomstigheid dat het vanaf 1 januari niet meer zal voorkomen.”

Zulke conflicten waren voor Ellen Soerjatin wel de reden om vorig jaar weg te gaan bij Stek: ze moest er meermaals ‘nee’ verkopen, vertelt ze naar aanleiding van de aankondiging van haar nieuwe kantoor met Marcel Evers. Met hem werkte ze de afgelopen vijftien jaar al geregeld samen, vanuit verschillende kantoren. Ze bleken er eenzelfde soort visie en aanpak op na te houden. In de afgelopen maanden raakten plannen om een eigen kantoor te beginnen ‘in een stroomversnelling’. 

“Ik wilde geen eenpitter zijn, een pure litigation boutique was altijd al een droom van me,” zegt Soerjatin. “Met deze omvang worden we meteen één van de grootste litigation boutiques van het land en kunnen we adviseren en procederen aan zowel de eisende als de verwerende kant.”

Volgens Dennis de Breij zullen DEBREIJ en Evers Soerjatin in de toekomst beslist samenwerken. “Bestaande cliënten zullen met beide teams blijven werken, en het ligt voor de hand dat we nieuwe cliënten naar elkaar zullen verwijzen.”

 

    | Mail de redactie | Print