Dit najaar: PAO cursussen voor uw praktijk

Dit najaar hebben wij voor u weer een actueel juridisch cursusprogramma met cursussen op verschillende rechtsgebieden gericht op uw dagelijkse praktijk. Met een aantal nieuwe cursussen op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, ondernemingsrecht, strafrecht en criminologie. Kies voor juridische cursussen van de grootste PAO opleider in Amsterdam!

Aanbestedingsrecht
Masterclass aanbestedingsrecht**
woensdag 26 sept. 2018: Beoordelen en herstellen van fouten in inschrijvingen
woensdag 28 nov. 2018: Wezenlijke wijzigingen
o.l.v. prof. mr. Chris Jansen
NOvA 2 PO, PWO, €220,- /€800,-

Actualiteiten aanbestedingsrecht voor juristen én inkopers**
11 december 2018
o.l.v. mr. Chris Jansen
NOvA 4 PO, PWO, €405,-

Arbeidsrecht
Actualiteiten arbeids- en ambtenarenrecht in het onderwijs**
dinsdag 30 okt. 2018
mr. Willem Lindeboom en mr. Marion Scholtes
NOvA 4 PO, MfN 4, €405,-

Procederen in de arbeidsrechtpraktijk** NIEUW
woensdag 21 nov. 2018
Vivian bij de Vaate
NOvA 4 PO, MfN 4, €350,-

Ontwikkelingen in het ontslagrecht**
dinsdag 18 dec. 2018
prof. dr. mr. Willem Bouwens, mr. Herman van der Meer, mr. Dirk-Jan Rutgers; mr. Edward de Bock
NOvA 6 PO, MfN 6, €520,-

Bestuurs(proces)recht
WNRA (Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren)** NIEUW
maandag 26 november 2018
prof. mr. Willemijn Roozendaal
NOvA 4 PO, €350,-

Controle op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden*** NIEUW
woensdag 12 dec. 2018
mr. Rob de Greef
NOvA 4 PO, €350,-

Actualiteiten bestuurs(proces)recht**
dinsdag 18 dec. 2018
dr. Richard Neerhof, dr. mr. Pim Huisman
NOvA 4 PO, €350,-

Actualiteiten omgevingsrecht** NIEUW
donderdag 20 dec. 2018
mr. Jan van Oosten
NOvA 4 PO, €350,-

Burgerlijk (proces)recht
Actualiteiten contractenrecht**
maandag 10 dec. 2018
prof. dr. Lodewijk Smeehuijzen, prof. dr. mr. Jacobien Rutgers
NOvA 4 PO, €350,-

Actualiteiten burgerlijk(proces)recht en rechtspleging**
donderdag 20 dec. 2018
prof. mr. Constant van Nispen, mr. Bas van Overeem
NOvA 4 PO, KBvG 4, €350,-

Criminologie
Masterclass Geografische misdaadanalyse* NIEUW
donderdag 22 november 2018
dr. mr. Jasper van der Kemp
NOvA 3 PO, €295,-

IT & recht
Actualiteiten privacy, auteursrecht en internetrecht**
dinsdag 27 nov. 2018
prof. mr. Arno Lodder, drs. Rob van den Hoven van Genderen, mr. Joran Spauwen, mr.ir. Arnoud Engelfriet
NOvA 4 PO, €350,-

Privacy en Gegevensbeschermingsrecht: big data en invasive technologies**
donderdag 13 dec. 2018
dr. Rob Hoven van Genderen, mr. Petra Tolen, mr. Tijmen Wisman
NOvA 4 PO, €350,-

Migratierecht
Actualiteiten vluchtelingenrecht**
donderdag 29 nov. 2018
mr. dr. Marcelle Reneman, mr. Lieneke Slingenberg, prof. mr. Thomas Spijkerboer, prof. mr. Hemme Battjes
NOvA 6 PO, RvR, €520,-

Ondernemingsrecht
Masterclass financieel toezichtsrecht** NIEUW
woensdag 28 nov. 2018: Zorgplichten in het betalingsverkeer
dinsdag 4 dec. 2018: De nieuwe Simple, Transparent and Standardised Securitisation Verordening
o.l.v. mr. Bart Joosen
NOvA 4 PO, €350,- per masterclass

Bedrijfsovername en bedrijfsopvolging**
donderdag 6 en 13 dec. 2018 (2-daagse cursus)
prof. mr. Wino van Veen, prof. mr. Jan Bernd Huizink, e.a.
NOvA 10 PO, €840,-

Actualiteiten contractenrecht**
maandag 10 dec. 2018
prof. dr. Lodewijk Smeehuijzen, prof. dr. mr. Jacobien Rutgers
NOvA 4 PO, €350,-

Actualiteiten ondernemingsrecht**
maandag 17 dec. 2018
prof.mr. Wino van Veen, prof. mr. Jan Bernd Huizink
NOvA 4 PO, KNB 4, €350,-

Pensioenrecht
Lezing Actualiteiten Pensioenrecht**
woensdag 26 september 2018: Pensioenrechtspraak
woensdag 12 december 2018: De toekomst van het pensioenstelsel
prof. dr. E. Lutjens
NOvA 2 PO, VvPJ 2, €230,- /€820,-

Staats- en bestuursrecht
WNRA (Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren)** NIEUW
maandag 26 november 2018
prof. mr. Willemijn Roozendaal
NOvA 4 PO, €350,-

Straf(proces)recht
Ontbijtbijeenkomst ‘Facilitators in het strafrecht’ NIEUW
donderdag 13 september 2018
NOvA 2 PO, €50,-

Bijstand aan fraudeverdachten** NIEUW
dinsdag 20 november 2018
prof. dr. mr. Wim Huisman, mr. Dennis Lesmeister
NOvA 4 PO, €325,-

Actuele ontwikkelingen in het straf(proces)recht**
dinsdag 11 december 2018
mr. dr. Sonja Meijer, mr. dr. Klaas Rozemond
NOvA 4 PO, €350,-

Professionele vaardigheden
Timemanagement en stresspreventie*
Compacte eendaagse cursus effectief werken
donderdag 1 november 2018
mr. Rüna Honig
NOvA 6 PO, KBvG 3, KNB 6, €590,-

Effectieve conflicthantering en mediation* NIEUW
maandag 12 november 2018
prof. dr. Dick Allewijn
NOvA 4 PO, MfN 4, €350,-

Juridisch schrijven**
donderdag 22 en 29 november 2018
dr. Janne Maaike Gerlofs
NOvA 10 PO, KBvG 5, KNB 10, €950,-

Symposium Onderwijsrecht: Onderwijs-cao’s: robuust genoeg voor de 21e eeuw?
vrijdag 12 oktober 2018

Inschrijven voor bovenstaande cursussen kan op onze website vulaw.nl

    | Mail de redactie | Print