Nieuwe Uitdaging bij... Pels Rijcken, Stek, Heussen en Van Doorne

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn heeft twee advocaten van Ekelmans & Meijer verwelkomd: partner Aemile van Rappard (foto) en advocaat Myrte Berkvens versterken de corporate vastgoedpraktijk van het kantoor. Ook Stek heeft een nieuwe partner benoemd, en Van Doorne en Boels Zanders melden nieuwe nevenfuncties van enkele van hun advocaten. De Nieuwe Uitdagingen van deze week.

Aemile van Rappard heeft de overstap gemaakt naar Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, waar hij per 1 juli 2017 tot partner is benoemd binnen de corporate vastgoedpraktijk. Van Rappard is een ervaren vastgoedadvocaat en huurrechtexpert. Hij is afkomstig van Ekelmans & Meijer, waar hij de afgelopen vijftien jaar werkzaam was.

Myrte BerkvensOok Myrte Berkvens is toegetreden tot de vastgoedpraktijk van Pels Rijcken. Zij is gespecialiseerd in het vastgoed- en huurrecht. Zowel Van Rappard als Berkvens adviseren vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars en andere commerciële vastgoedpartijen bij het verwerven, verhuren, herontwikkelen, transformeren, renoveren en verkopen van vastgoed. Beiden zijn daarnaast ervaren procesadvocaten in vastgoed gerelateerde zaken.

Sharon KaufmannSharon Kaufmann is per 1 juli 2017 tot partner benoemd bij Stek, binnen de sectie Banking & Finance. Zij stapte eind 2012 over van Houthoff Buruma naar Stek. Kaufmann treedt op voor zowel banken als kredietnemers; haar praktijk bestrijkt het gehele terrein van financieringstransacties, waarbij zij focust op het adviseren bij zorgfinancieringen, hotelfinancieringen en asset based lending.

Martha BrinkmanVerder heeft Stek per 1 juli Martha Brinkman benoemd tot counsel in de sectie Competition & Regulated Markets. Brinkman begon haar carrière bij Clifford Chance en werkt sinds 2007 bij Stek. Zij heeft zich gespecialiseerd in het energierecht en gereguleerde markten en adviseert over sectorspecifieke wet- en regelgeving en procedeert in civiele en bestuursrechtelijke geschillen binnen de energiemarkt.

Juliette SchuelerJuliette Schueler is per 7 juli 2017 benoemd tot notaris bij Heussen Advocaten & Notarissen. Zij neemt het protocol over van Jacques Verasdonck, die sinds de oprichting van Heussen notaris was. Hij blijft aan kantoor verbonden als of counsel. Schueler is sinds de oprichting in 2005  verbonden aan Heussen. Zij is gespecialiseerd in nationale en grensoverschrijdende herstructureringen, joint ventures, fusies en overnames en (her)financieringen.

Bas van ZelstVan Doorne-advocaat Bas van Zelst is benoemd tot bijzonder hoogleraar Dispute Resolution and Arbitration. Vanaf november 2017 is Van Zelst is op zijn post in Maastricht te vinden. Daarvoor, van augustus tot en met oktober, is hij gastonderzoeker aan de University of British Columbia in Vancouver, Canada. Van Zelst’s onderzoek richt zich op fundamentele en praktische aspecten van geschiloplossing in rechtsvergelijkend perspectief.

Flip SchreursFlip Schreurs, partner van Boels Zanders Advocaten in Eindhoven, is op 26 juni 2017 benoemd tot voorzitter van INSOLAD, de specialisatievereniging voor insolventierechtadvocaten. Schreurs volgt Robert van Galen (NautaDutilh) op als voorzitter. Bij Boels Zanders richt hij zich op corporate litigation en insolventies en herstructureringen, met een nadruk op vennootschappelijke en aandeelhoudersgeschillen.  

 

    | Mail de redactie | Print