Zestien grote notariskantoren zetten vol in op online als De Echte Notaris

Notarieel netwerk NICO Notarissen heeft maandag een nieuw online platform gelanceerd. Via De Echte Notaris kunnen enkele notarisproducten en –diensten 100% online worden afgehandeld, waaronder samenlevingscontracten en aandeelhoudersovereenkomsten, zonder dat de klant nog naar het notariskantoor hoeft. Veel andere zaken - huwelijkse voorwaarden, testamenten, schenkingen – kunnen ‘maximaal digitaal’ worden geregeld. “Kan het niet voor 100%, dan toch voor 80%.”

Deechtenotaris.nl is een initiatief van het netwerk NICO Notarissen. Dit in 1999 gestarte samenwerkingsverband bestaat inmiddels uit zestien grote Nederlandse notariaten, waaronder de kantoren VBC, VPVA, Westland Partners, Damsté, Hekkelman en De Haan. Via het platform wil NICO Notarissen diverse alledaagse notarisdiensten ‘op praktische wijze en in begrijpelijke taal, zonder ingewikkelde teksten’ aanbieden aan zowel particulieren als bedrijven, aldus het persbericht. 

Een veel breder aanbod van online producten en diensten dus dan enkel de standaard samenlevingscontracten en testamenten via de HEMA Notarisservice of de mogelijkheid om een BV op te richten via Firm24. “Andere partijen richtten zich tot nog toe vooral op deelgebieden,” zegt Otto van de Vliet, manager van De Echte Notaris en zelf voormalig notaris. “Wij richten ons in een klap op alle relevante notariële diensten.”

De website van De Echte Notaris is ingedeeld in verschillende levensfases en activiteiten, zoals samenwonen, trouwen, scheiden en ondernemen. Na de selectie van een product of dienst, kiest de klant via welk NICO-notariskantoor hij de kwestie wil afhandelen. Een notaris op het gekozen kantoor houdt een oogje in het zeil.

In het geval van de ‘100% online’ diensten kunnen consumenten zelf akten maken. Identificatie met DigiD maakt een daadwerkelijke gang naar het notariskantoor in principe niet langer noodzakelijk, aldus Van de Vliet. “Tenzij de betrokken notaris bij de beoordeling iets afwijkends ziet en alsnog een gesprek nodig acht,” zegt hij.

In andere gevallen moeten cliënten voor de passering van de akte nog naar kantoor, maar kunnen bijvoorbeeld de intakegesprekken prima plaatsvinden via de Skype of FaceTime en kunnen alle gegevens digitaal worden aangeleverd. “Als een dienst niet voor 100% online kan worden verwerkt, dan streven we toch naar minstens 80%,” zegt Van de Vliet. De Echte Notaris hanteert vanaf-prijzen; het uiteindelijke tarief voor een product of dienst hangt af van het door de klant gekozen notariskantoor. “Maar een klant die zelf de akte maakt, is uiteraard altijd goedkoper uit.”

 

    | Mail de redactie | Print