Advocaat geschorst om huisvredebreuk in scheidingszaak

Hij zou het zo weer doen, zei de advocaat tegen de Raad van Discipline. Met een net gescheiden cliënte, haar familie en een slotenmaker het huis van haar ex-man betreden, waarna de slotenmaker de kasten openbreekt en de familieleden allerlei spullen meenemen. Het komt hem op een schorsing van vier weken te staan, na klachten over huisvredebreuk.

De advocaat staat in 2016 een vrouw bij tijdens haar echtscheiding. Tijdens de procedure wordt onder meer afgesproken dat de voormalige echtelijke woning – waar haar ex-man nog woont – zo snel mogelijk wordt verkocht. De vrouw wordt in mei 2018 door de rechtbank gemachtigd om de woning te gelde te maken en is zodoende bevoegd om het huis te betreden met een makelaar, in het kader van bezichtigingen door potentiële kopers.

Hondenoppas
Tot zover geen probleem, totdat de advocaat op een dag met zijn cliënte naar het huis gaat op een moment dat hij weet dat de ex-echtgenoot op vakantie is. Niet alleen de vrouw, ook vier familieleden, de verkopend makelaar en een door de advocaat gevraagde slotenmaker zijn gevraagd mee te komen. In het huis zijn op dat moment twee kennissen aanwezig, die op de honden van de ex-echtgenoot passen. De advocaat wappert met de beschikking over de bevoegdheid van de vrouw, waarna de hele groep het huis betreedt.

Terwijl de makelaar de woning opneemt, breekt de slotenmaker diverse kastjes open. De familieleden verzamelen intussen diverse spullen uit de kastjes en nemen deze vervolgens mee. De hondenoppassers hebben dan de politie al gebeld: een agent stelt meteen vast dat de machtiging die de advocaat bij zich heeft niet voldoet en dat er sprake is van huisvredebreuk.

Blufpoker
De ex-echtgenoot doet aangifte en dient een tuchtklacht in tegen de advocaat. Die zegt dat hij de beschikking eigenlijk niet eens nodig had: de hondenoppas liet hem, zijn cliënte en haar familie immers zelf binnen. Vooruit, geeft hij toe in zijn verweer: hij speelde blufpoker, maar dat zou hij in het belang van zijn cliënte zo nog een keer doen.

De beschikking uit mei 2018 gaf echter ‘uitsluitend aan de ex-echtgenote de bevoegdheid om in het bijzijn van de verkopend makelaar de woning te betreden om potentiele kopers rond te leiden,’ concludeert de Haagse Raad van Discipline in een uitspraak van eerder deze maand. ‘Verweerder is noch verkopend makelaar noch potentieel koper, en was derhalve niet bevoegd de woning zonder toestemming van klager te betreden.’ Dat de hondenoppas hem en de anderen uiteindelijk binnenliet, doet niet ter zake.

Bovendien had de advocaat volgens de tuchtraad in moeten grijpen toen de slotenmaker kasten begon open te breken en de familieleden met de spullen aan de haal gingen. Alleen zachtjes tegen zijn cliënte zeggen dat dat ‘niet mocht’ – wat de anderen niet hoorden – was niet genoeg.

Ook al heeft de advocaat geen tuchtrechtelijk verleden, de Raad van Discipline legt hem toch een deels onvoorwaardelijke schorsing op: vier weken, waarvan twee weken voorwaardelijk. Dit omdat de advocaat heeft gezegd ‘het zo weer te zullen doen’, zodat hij volgens de raad ‘in het geheel geen besef heeft van het kwalijke van zijn handelen.’

Klik hier voor de uitspraak

    | Mail de redactie | Print