Advocaat Thissen: schorsing heeft racistisch motief

De advocaat J.P.H. Thissen die door de Raad van Discipline eind vorige maand voor het leven is geschorst, ziet in alle aantijgingen tegen hem een complot, aangespannen door dekens van de Haagse Orde, de IND en de rechtbank. Thissen ziet er zelfs een racistisch motief in, omdat "men de vreemdelingen die ik probeer te helpen, hier liever niet ziet." De Haagse deken Ernst van Win: "Een advocaat met het zelfinzicht en de attitude van mr. Thissen hoort niet thuis in de balie."

"Barbertje moet hangen," aldus Thissen, bedaard Multatuli aanhalend. De vreemdelingenadvocaat, nu 66, is naar eigen zeggen slachtoffer geworden van een gecoördineerde aanval van de twee dekens van Haagse Orde; ingezet door Lineke Bruins en daarna voltooid door de huidige deken Ernst van Win. "Men wilde mij uitschakelen, en dat heeft men op uiterst effectieve wijze gedaan." Volgens de advocaat is het oordeel van de raad niet op feiten gebaseerd.

 

De schorsing die hem vorige maand werd opgelegd, ging afgelopen week in. De raad van Discipline achtte na onderzoek van de ervaren vreemdelingenadvocaat Mr. W.M. Blaauw bewezen dat de advocaat zijn praktijk niet behoorlijk uitvoert, vrijwel zonder uitzondering grote aantallen kansloze procedures voert. Thissen liet na zijn cliënten daarover duidelijk te informeren. Eerder kreeg hij al tuchtmaatregelen aan zijn broek, bijvoorbeeld een schorsing van een jaar.

"Ik doe geen kansloze zaken," aldus Thissen die zijn omstreden werkwijze nog eens toelicht. "Ik win heel veel." In 2008 keurde het Hof van Discipline 'het stappenplan' dat de advocaat hanteert al eens af. Ook kreeg hij een maatregel, omdat hij het maximaal aantal toevoegingen dat een advocaat per jaar mag aanvragen via een handige constructie ontdook. De Raad constateerde dat hij deze truc nog steeds toepast.

Bevindingen kloppen niet

Volgens Thissen kloppen de bevindingen van het onderzoek naar de handel en wandel van zijn kantoor niet, bijvoorbeeld op het punt van het aanvragen van toevoegingen op naam van advocaten die voor hem zouden werken, maar van niets bleken te weten. Ook is er niets mis met de boekhouding.

 

De rechterlijke macht heeft zich er voor ingespannen om hem ten val te brengen, beweert Thissen: "De president van de rechtbank heeft tegen de deken gezegd: pák die man." In een NRC-artikel over de zaak wordt de president van de rechtbank DenHaag, Frits Bakker, opgevoerd die Thissen bij de deken heeft "gesignaleerd."

Thissen zegt dat de voormalig deken Lineke Bruins zijn medewerkers heeft bang gemaakt zodat ze zouden vertrekken bij zijn kantoor. Thissen: "Zij beschuldigde mij van fraude, mensenhandel en leiding geven aan een criminele organisatie. De jonge advocaten die voor me werkten kozen gelijk eieren voor hun geld en meldden zich gelijk ziek. Men probeerde mij te isoleren."

Racistisch motief

Maar waarom dan deze hetze tegen de advocaat? Daarnaar gevraagd, ziet Thissen een racistisch motief. "Vanwege het plezierige klimaat dat ik schiep voor vreemdelingen. Mensen die men hier liever niet ziet komen." Verder denkt Thissen dat de rechtbank en de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) van hem af wilden, omdat hij hen teveel geld zou kosten. "Vorig jaar heb ik € 900.000 aan toevoegingen gehad." De advocaat had een kleine duizend zaken lopen bij de rechtbank, en de RvR zei tegen de deken overbelast te zijn door het grote aantal (onvolledige) aanvragen dat Thissen indiende.

 

Het kantoor van de advocaat wordt binnenkort ontmanteld. Wel belooft Thissen spreekuur te houden voor zijn cliënten om ze de situatie waar hij in verkeert uit te leggen. Als hij het hoger beroep wint, keert hij misschien terug in de advocatuur. Verliest hij, dan wacht er een aanklacht wegens fraude op hem, aangespannen door de Raad voor de Rechtsbijstand. Die wil geld voor toevoegingen terughebben. Andersom wil de geschorste raadsman de staat aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Werk ver beneden peil

De Haagse deken Ernst van Win in een reactie: "De signalen van verschillende zijden, ook van (oud) kantoorgenoten, bereikten de afgelopen tijd een zodanige omvang, dat mijn voorgangster, Lineke Bruins, besloten heeft een onderzoek naar zijn praktijkvoering in te stellen. Dat rapport heeft alle boze vermoedens bevestigd. Mr. Thissen doet niet alleen kansloze, maar met name ook veel zinloze procedures, informeert zijn cliënten niet of onvoldoende, laat cliënten daarvoor aanzienlijke bedragen betalen en verkoopt hen zelfs waardeloze documenten. Zijn inhoudelijke werk is ver beneden peil en hij misbruikt enorme hoeveelheden gemeenschapsgeld zonder daarvoor iets zinnigs voor zijn cliënten te kunnen betekenen. Van enig zelfinzicht of bereidheid zijn praktijkvoering en onbetamelijke gedrag aan te passen, heeft hij steeds geen blijk gegeven. Een advocaat met het zelfinzicht en de attitude van mr. Thissen hoort niet thuis in de balie."

 

Thissen zelf blijft positief over zijn kansen in het hoger beroep: "Ik ben optimistisch van nature. Dat zit in mijn karakter. Daarom had ik ook zoveel klanten."

    | Mail de redactie | Print