Advocatie

27 mei 2009

Tot hoever strekt de "publieke verantwoordelijkheid voor de goede rechtsbedeling" van de individuele advocaat en de Orde van Advocaten als geheel? Dinsdagmiddag werd er over deze zogenaamde 'zesde kernwaarde' - opgenomen in het voorontwerp van de nieuwe Advocatenwet - gediscussieerd in Amsterdam. Er ging van alles over tafel, en aan het eind overheerste verwarring. "Een non-discussie".

Lees meer...

20 mei 2009

Amerikaanse bedrijfsjuristen verwachten dat bedrijven de komende zes maanden 5% meer zullen uitgeven aan extern juridisch advies. In de eerste drie maanden van 2009 daalden de externe juridische bestedingen van ondernemingen met 6,7%. Dat blijkt uit een onderzoek van BTI Consulting Group onder 370 bedrijfsjuristen van Fortune 1000-bedrijven. Lang niet iedereen gelooft in de uitkomsten van het onderzoek.

Lees meer...

20 mei 2009

Vorige week werd de website Advocatenoverzicht.nl gelanceerd door DGN publishers. Daar staan onder meer uurtarieven vermeld van de advocaat. Staatssecretaris Albayrak was bij de 'opening' aanwezig en stelde dat de advocaten die niet meedoen, zichzelf diskwalificeren. Inmiddels hebben 1200 kantoren zich aangesloten. Een korte verkenning leert dat de kinderziektes er nog niet uit zijn.

Lees meer...

20 mei 2009

Het eerder gemelde kort geding tegen Courtwatch, de website waar onder andere advocaten, rechters en notarissen kunnen worden beoordeeld, was niet tegen de website gericht, maar enkel en alleen tegen degene die advocaat Hendrik de Jong uit het Friese Burgum een onwelgevallige beoordeling gaf. De tekst moet van de site, maar met de site zelf is niks mis, vindt de rechter.

Lees meer...
13 mei 2009

"Dirty details, de secret scoops en survivaltips voor de ZuidAsser'er in deze barre tijden". Dat belooft de weblog ZoZuid, volgeschreven door drie anonieme jonge vrouwen werkzaam in de advocatuur en de financiële sector. "Temidden van turbulente tijden zijn wij onze carrière begonnen op de Zuidas in de advocatuur en bij een bank. Het is geen Londen, het is geen New York, maar de Zuidas staat voor een beetje zakelijke glamour in de polder."

Lees meer...

12 mei 2009

In een absurd kinderachtige rechtszaak om € 100 maakten vorige maand twee Limburgse advocaten, een ex-stagiaire en zijn voormalig patroon, elkaar het leven zuur bij de kantonrechter. De chagrijnige rechter, die zijn rechtszaal en tijd misbruikt zag, liet weten dat hij wel wat beters te doen had dan deze kleine lieden van recht te voorzien. "Ja maar, hij is begonnen!"

Lees meer...

06 mei 2009

Een juridische rioleringskwestie die de gemeente Raalte al enkele jaren bezighoudt, kreeg bij het Hof in Leeuwarden op 22 april jongstleden een schlemielige wending. De advocaat van het bedrijf Temmink Groep uit Oldenzaal, Rob Bleeker uit Amsterdam, stond bij het Hof in Arnhem, tegenpartij Raalte stond met een delegatie bij het Hof in Leeuwarden.

Lees meer...

05 mei 2009

Met ingang van 2009 zullen KSU Uitgeverij en RaymakersvdBruggen jaarlijks in samenwerking het Nationaal Juridisch Salarisonderzoek uitvoeren. Dit onderzoek is een voortzetting van het jaarlijkse beloningsonderzoek van RaymakersvdBruggen voor de advocatuur, en de salarisenquête van KSU onder de grote advocatenkantoren. Het doel van het Nationaal Juridisch Salarisonderzoek is tweeledig: het verschaffen van inzicht over beloningen aan (aanstaande) advocaten enerzijds, en het verstrekken van informatie aan advocatenkantoren anderzijds. Die kunnen aan de hand van het onderzoek hun belonings- en HRM-beleid toetsen en vormgeven.

Lees meer...
05 mei 2009

De Raad van Discipline besliste op 21 april jongstleden dat twee advocaten van Stibbe, T. de Greve en M. Kaajan, te lang hebben getreuzeld om wederpartij Chipshol op de hoogte te stellen "over hun voornemen om een kort geding aanhangig te maken" over een executiegeschil. Ze namen er twee uur voor. Ook de advocaat van Chipsol liet steken vallen, stelt de Raad.

Lees meer...