Advocatie

28 apr 2010

Dat er risico's verbonden zijn aan het gebruik van social media zoals Twitter en Facebook, weet iedereen. Onderzoek uit 2009 liet zien dat acht procent van de bedrijven wel eens iemand heeft ontslagen vanwege uitspattingen op social media. Eerder onderzocht Advocatie hoe ver advocatenkantoren zijn met hun beleid. Hoe staat het er nu voor? "Je moet wel iets op papier hebben als mensen de plank mis slaan."

Lees meer...
21 apr 2010

Op 1 april meldden verschillende kranten dat Reinoud Imhof van CMS Derks Star Busmann was berispt voor zijn handelwijze in de zaak World Online door de 'Raad voor de Advocatuur'. De volgende dag volgde een reeks herstelberichten: het ging om een 1 april-grap van voormalig VEB-voorzitter Peter Paul de Vries. Die hield zich lange tijd onbereikbaar, maar geeft nu alsnog een toelichting. Zijn grap is ontleend aan het werk van journalist Eric Smit, maar diens beweringen worden opnieuw weersproken door advocaat Imhof. "Het wordt tijd dat De Vries zijn verontschuldigingen aanbiedt."

Lees meer...
14 apr 2010

Normaal krijgt een journalist nul op het rekest als hij een deken belt met de vraag wat die tuchtrechtelijk gaat doen met een van een strafbaar feit verdachte advocaat. Eerst de strafzaak afwachten, is doorgaans de repliek. Nu is het anders: deken Germ Kemper van de Amsterdamse Orde van Advocaten maakte, hangende het hoger beroep in de zaak Cornegoor, vorige week zélf bekend dat hij afziet van tuchtrechtelijke maatregelen tegen de advocaat. Een vraaggesprek: "Ik ga me niet over de rug van Cornegoor bezighouden met de beeldvorming omtrent het tuchtrecht."

Lees meer...
14 apr 2010

Met enige regelmaat gaf Dion Bartels de afgelopen maanden te kennen dat hij wil terugkeren naar de advocatuur zodra zijn ("per definitie tijdelijke") schorsing zou worden opgeheven. Bartels is bij stap 1, het hoger beroep bij het Hof van Discipline, vooralsnog gestruikeld: het Hof heeft op 2 april de eerdere beslissing van de Raad van Discipline bekrachtigd. Volgens het hof geven de mankementen in Bartels' bedrijfsvoering blijk van "onbesuisdheid, waarvan verweerder de schadelijke consequenties toendertijd niet heeft onderkend".

Lees meer...
14 apr 2010

"Een wijze persoon", en niet een externe toezichthouder van staatswege, zou systemisch toezicht op de advocatuur moeten gaan uitvoeren, aldus Arthur Docters van Leeuwen in zijn vorige week uitgebrachte advies Het bestaande is geen alternatief, dat hij op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten schreef. Wat vinden de Kamerfracties van zijn rapport?

Lees meer...
07 apr 2010

Peter Paul de Vries (voormalig voorzitter VEB) is de man achter de 1 april grap waarin advocaat Reinoud Imhof van CMS Derks Star Busmann werd berispt door een fictieve 'Raad voor de advocatuur' wegens zijn rol in de zaak World Online/Nina Brink. De Volkskrant en Het Parool plaatsten het kulbericht. We hebben De Vries gebeld, gemaild en nogmaals gebeld voor een toelichting, maar: de Nina-poetsbakker geeft niet thuis. CMS Derks Star Busmann: "We kunnen deze grap niet goed plaatsen".

Lees meer...
06 apr 2010

De geschorste advocaat Dion Bartels zat gisteravond bij Pauw, en mocht de prijs raden van getoonde bankstellen. Weinig nieuws, maar wel grappig.

Lees meer...