Advocatie

25 mei 2011

Hebben we eindelijk eens een advocaat die een baret draagt - deel van het wettelijk voorgeschreven advocatenkostuum - ontstaat er weer gedonder over. Deze keer maakt de advocaat van de wederpartij vlak voor en tijdens de zitting bezwaar tegen de baret, volgens hem een religieuze uiting. Hij laat zich daarbij volgens de baretdrager, de Amsterdamse advocaat H. Loonstein, denigrerend uit. En dus mag de tuchtrechter zich weer eens bezig houden met een importante kwestie in een advocatenleven: het hoofddeksel.

Lees meer...
25 mei 2011

Vorige week dinsdag werd er in Zeist gediscussieerd over de toekomst van de advocaat in dienstbetrekking. De Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten had de bijeenkomst georganiseerd bij wijze van meningspeiling over de gevolgen van het Akzo Nobel-arrest, maar gaf bij monde van algemeen deken Loorbach meteen een stevig schot voor de boeg: "Het moet linksom of rechtsom worden opgelost. Óf alle advocaten hebben verschoningsrecht, óf we nemen afscheid van de mogelijkheid om in die situatie advocaat te zijn". Het is de vraag waarom Loorbach het bij aanvang van de bijeenkomst zo scherp stelde.

Lees meer...

25 mei 2011

We lieten het eerder al weten via Snelnieuws en Twitter: Advocatie nieuwe stijl is afgelopen dinsdag de lucht in gegaan. Naar wij denken en hopen is de nieuwe website beduidend overzichtelijker en gebruiksvriendelijker.

Lees meer...
24 mei 2011

Vanaf vandaag in de lucht: Advocatie nieuwe stijl. We hebben de vormgeving van de website flink aangepakt. Wij hopen daarmee het advocatennieuws overzichtelijker en gebruiksvriendelijker aan u te presenteren.

Lees meer...
18 mei 2011

Het was een emotionele bijeenkomst, gisterenmiddag in Zeist. Algemeen deken Jan Loorbach sprak met ongeveer zeventig advocaten in dienstbetrekking over de gevolgen van de Akzo Nobel-zaak. Daarin besliste het Europese Hof van Justitie in het voorjaar van 2010 dat de advocaten in dienstbetrekking zich in mededingingszaken niet kunnen beroepen op het verschoningsrecht. Loorbach stelt dat de Algemene Raad van de Orde geen "twee soorten advocaten wil". De zaal reageert gepikeerd: "U heeft het wèl over mijn bestaansrecht."

Lees meer...
16 mei 2011

Vanaf vandaag zijn de Amsterdamse kantoren Brtada Kuttner en Molenaar Abeln gefuseerd tot het nieuwe kantoor Brada Kuttner Molenaar Abeln, kortweg Brada Abeln.

Lees meer...
11 mei 2011

De Bredase advocaat Erik Thomas wacht eerst af wat het openbaar ministerie gaat doen, daarna zal hij zien of hij zich zorgen moet maken over de gevolgen van het woordje 'sukkel'. Een financieel rechercheur die gehoord werd in het onderzoek Caribe, waarin Thomas advocaat was van een van de verdachten, klaagde Thomas aan voor belediging. Het OM besloot niet te vervolgen, omdat het voorval zich 'in besloten kring' voordeed. Het gerechtshof besloot anders in een artikel 12-procedure. Thomas: "De rechercheur ziet wel de splinter in mijn oog, maar niet de balk in zijn eigen ogen."

Lees meer...
11 mei 2011

Uit onderzoek van de University of Texas en de New York Law School blijkt dat er vaak popartiesten worden geciteerd in de rechtszaal. Zelfs bij de Amerikaanse Hoge Raad komt het voor.

Lees meer...
11 mei 2011

De cijfers uit het tweede jaarverslag van de Raden en het Hof van Discipline lijken niet te liegen. Er wordt meer geklaagd over advocaten. Maar het is niet per se slechter gesteld met de kwaliteit van de advocatuur, zeggen zowel algemeen deken Jan Loorbach van de Nederlandse Orde van Advocaten als hoogleraar Advocatuur Floris Bannier. Laatstgenoemde: "Er wordt steeds meer gehamerd op het tot verantwoording roepen, dat is een maatschappelijke trend."

Lees meer...
11 mei 2011

We schreven in januari van dit jaar over een harde confrontatie tussen advocaten en rechters in Rotterdam: rechter-commissarissen werden bij herhaling gewraakt, en die rechters dienden klachten in tegen advocaten wegens "misbruik van procesrecht". In deze zaak heeft de rechtbank Rotterdam nu een nieuwe stap gezet: uit een uitspraak van 29 april blijkt dat het inzetten van het middel wraking zich tegen de advocaat en diens cliënt kan keren.

Lees meer...

Pagina's