Advocatie

29 dec 2014

Een advocaat uit het arrondissement Amsterdam is door de Raad van Discipline geschrapt van het tableau. De in vijf zaken uitgesproken maatregel volgt op vier klachten van afzonderlijke klagers en een dekenbezwaar, stuk voor stuk gegrond verklaard door de tuchtrechter. De advocaat stond zijn cliënten feitelijk niet of nauwelijks bij en was onbereikbaar voor hen. Aan een dekenonderzoek naar de klachten werkte hij niet mee. Lees meer...

23 dec 2014

De hoogte van een geldboete die de tuchtrechter een advocaat per 1 januari 2015 kan opleggen, bedraagt maximaal 20.250 euro. Ook zijn lokale dekens bij het ingaan van de nieuwe Advocatenwet gemachtigd om in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) een – bestuurlijke - boete uit te delen, tot 8.100 euro. Verder kunnen dekens straks een last onder dwangsom opleggen. Lees meer...

23 dec 2014

Een advocaat uit het arrondissement Amsterdam is drie maanden geschorst nadat hij had geprobeerd het maximaal toegestane aantal van 250 toevoegingen te omzeilen. De advocaat-stagiair met wie de advocaat had afgesproken om op zijn naam extra toevoegingen aan te vragen, kreeg een voorwaardelijke schorsing opgelegd door de Raad van Discipline. Lees meer...

18 dec 2014

De AIVD blijkt advocaten van Prakken d’Oliveira vaak en gedurende lange tijd te hebben afgeluisterd. Dit bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk in een brief aan het kantoor, waarmee de minister een klacht over de afluisterpraktijken gedeeltelijk gegrond verklaard. Prakken d'Oliveira stelt dat er dringend nieuwe regelgeving noodzakelijk is op dit vlak. Lees meer...

17 dec 2014

Voormalig topambtenaar van Veiligheid en Justitie Joris Demmink heeft de rechtszaak die hij had aangespannen tegen het Algemeen Dagblad op alle fronten verloren. Het AD hoeft een artikel over Demmink uit 2012 zodoende niet te rectificeren en hoeft geen schadevergoeding van 100.000 euro aan Demmink te betalen, aldus de uitspraak die de rechtbank Rotterdam woensdagmorgen publiceerde. Lees meer...

17 dec 2014

Een Noord-Hollandse advocate is per 1 januari 2015 voor onbepaalde tijd geschorst door de Raad van Discipline in Amsterdam. Al sinds 2008 zat ze stelselmatig het toezicht door de deken dwars, de laatste vijf jaar kampte ze stelselmatig met betalingsachterstanden en schoot ze ‘structureel tekort in het op adequate voeren van haar praktijk,’ aldus de Raad. Lees meer...

17 dec 2014

Intervisie is een manier om met collega’s of vakgenoten te leren van vragen, problemen en successen uit de dagelijkse werkpraktijk. Het doel is dat dit leidt tot verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden en zodoende tot effectiever professioneel gedrag. Maar hoe maakt u van intervisiebijeenkomsten een succes? Lees meer...

16 dec 2014

Ook wij doen er traditiegetrouw aan mee: lijstjestijd. Opdat u nog even kunt herlezen waar het eigenlijk op sloeg, dat hele 2014. Veel nieuwe starters en spelers op de markt, en kantoren die omvielen. Maar ook: de ramp met de MH17, een notaris met konijnenoren en de bloggers van ZoZuidas die met een serieuze boodschap uit de kast kwamen. 2014 in vogelvlucht. Lees meer...

16 dec 2014

Na zijn strafrechtelijke veroordeling ruim een jaar geleden, heeft de Bredase advocaat Erik Thomas nu ook een tuchtrechtelijke waarschuwing gekregen omdat hij in november 2009 tijdens een verhoor van een verdachte een politieagent had uitgemaakt voor sukkel. Die uitlating was ‘onnodig grievend’, oordeelt de Raad van Discipline. Lees meer...

15 dec 2014

Er zijn de afgelopen jaren ‘fundamentele stappen’ gemaakt in het toezicht op de advocatuur en ‘er is een reëel perspectief op zichtbaar en consistent toezicht ontwikkeld.’ Maar dat perspectief is nog niet bereikt: de verdere professionalisering van het toezicht is noodzakelijk, concludeert interim rapporteur Rein Jan Hoekstra in zijn maandag gepresenteerde eindrapportage 2014 toezicht advocatuur. “Met dit oordeel is niet het moment gekomen om achterover te leunen.” Lees meer...

Pagina's