Advocatie

29 mrt 2017

In twee Amsterdamse tuchtrechtuitspraken van maart heeft de Raad van Discipline in verband met de spoedeisendheid van de zaak een ‘kop-staart-beslissing’ genomen, en de advocaat in kwestie op de zitting met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde tijd geschorst in de uitoefening van de praktijk. In het ene geval ging het om onbevoegde praktijkuitoefening, in het andere geval zat de advocaat in de cel met beperkingen. Lees meer...

29 mrt 2017

Een Amsterdamse stagiaire is tevergeefs tot de Raad van State gegaan om te mogen blijven werken als advocate, nadat zij van de Amsterdamse orde geen stageverklaring kreeg. Het ging mis bij haar onderbouwing: ze tekende bij de rechtbank en uiteindelijk de hoogste bestuursrechter feitelijk beroep aan tegen een mondelinge afspraak. Lees meer...

29 mrt 2017

Het is zover. Vanaf 2017 wordt digitaal procederen gefaseerd ingevoerd. Een ontwikkeling waar u als advocaat niet omheen kunt, want voor advocaten wordt digitaal procederen verplicht. In deze cursus van PO-Online leert u wat digitaal procederen voor u en uw praktijk betekent. Klik hier om een gratis online cursus uit te proberen! Lees meer...

29 mrt 2017

Op 17, 18 en 19 mei 2017 vindt onze masterclass voor eind bachelor- en begin master¬studenten plaats. Tijdens deze drie dagen werk je in teams aan een zaak die een fictieve, maar realistische weergave is van onze praktijk. Wil jij een kijkje nemen achter de schermen om te zien of onze manier van werken bij jou past? Aarzel niet en meld je nu aan! Lees meer...

27 mrt 2017

Naar nu blijkt is advocaat Van Daatselaar uit Hoogeveen begin dit jaar liefst vijf keer van het tableau geschrapt. De Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden ontwaarde een patroon bij hem: ‘De gedragingen van verweerder zijn geen incidenten maar passen in een structureel patroon van volstrekt onvoldoende besef van verantwoordelijkheid met betrekking tot de belangen van cliënten’. Lees meer...

27 mrt 2017

Ruim drie jaar is het advocaten in letselschadezaken nu toegestaan om no cure no pay-prijsafspraken te maken, maar in de praktijk gebeurt dit nog nauwelijks. Dat concludeert het Financieele Dagblad maandag na een rondgang langs deskundigen en de elf lokale advocatenorden. Het zijn vooral de advocaten zelf die vanwege financiële risico’s terughoudend zijn met zulke afspraken. Bij verlies van de zaak wordt er immers niets verdiend. Lees meer...

27 mrt 2017

Advocaat Endtz nam op 12 januari 2016 in een zaak een memorie van grieven. Dat was ná het faillissement van zijn kantoor op 5 januari 2016, maar vóór zijn schrapping van het tableau als advocaat op 1 februari 2016. Volgens het gerechtshof Amsterdam moet een advocaat wiens kantoor is gefailleerd zich ‘in beginsel gedragen alsof hij zelf is geschorst in de uitoefening van de praktijk’, maar is die advocaat op grond van artikel 16 van de Advocatenwet niet van rechtswege geschorst. De memorie van grieven is daarom geldig, aldus het hof. Lees meer...

22 mrt 2017

Het in de Advocatenwet geregelde toezicht op advocaten en de openbaarmaking van tuchtrechtelijke maatregelen is van dien aard ‘dat het dient te worden aangemerkt als een bijzondere openbaarmakingsregeling met een uitputtend karakter’. Openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaar bestuur is daarmee niet verenigbaar, aldus de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van 15 maart. Lees meer...

22 mrt 2017

Het ‘advocatenkantoor’ Witte & Partners, feitelijk de verzamelnaam voor advocaten werkzaam op de juridische afdeling van Rabobank, moet transparanter communiceren richting personen die het juridisch met de bank aan de stok krijgen. Dat zegt plaatselijk deken Tonco Roest Crollius in berichtgeving van Follow The Money, na klachten over deze manier van communiceren. Lees meer...

22 mrt 2017

Steeds vaker ontvangen advocaten aansprakelijkstellingen of klachten bij de deken. Als verzekeringsmakelaar zien wij een duidelijke trend. Waarom zien we een stijging van aansprakelijkstellingen en nóg belangrijker, wat kunnen we er tegen doen? Een tip van de outsider. Lees meer...

Pagina's