Advocatie

31 okt 2017

De volgende morgen zit Henriette samen met Max op haar kamer. Tijd om over het weerzien met Adèle te praten is er niet, want vanmiddag moeten ze naar de tuchtrechter. Ze hebben mevrouw Van Zaan haar geld gegeven, ze hebben excuses gemaakt, maar tegen mensen die leven van wraakzucht is geen kruid gewassen. ‘We trekken nog een keer het boetekleed aan, dat staat ons best,’ zegt Max. ‘En we hebben geen antecedenten, dat scheelt.’ Max kan het weten – hij heeft vaker voor de tuchtrechter gestaan en het is altijd goed afgelopen. Lees meer...

30 okt 2017

De korpschef van de politie Den Haag heeft een Wob-verzoek van RTL Nieuws over de advocaatkosten van de verdachte politieagenten en politiegetuigen in de zaak Mitch H. onvoldoende gemotiveerd afgewezen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland op 24 oktober in een tussenuitspraak beslist. De korpschef krijgt vier weken de tijd om het gebrek te herstellen. Lees meer...

25 okt 2017

Het stelsel van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand vertoont ‘ernstig achterstallig onderhoud’. De bekostigingsnormen per zaak zijn achterhaald, en advocaten besteden gemiddeld veel meer tijd aan hun zaken dan zij krijgen vergoed. ‘Het door de regering als redelijk genormeerde jaarinkomen (BBRA-schaal 12, red.) is daardoor binnen het huidige stelsel niet haalbaar,’ aldus de Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand in het persbericht over het vandaag verschenen rapport. Lees meer...

25 okt 2017

De tot 40 maanden gevangenisstraf veroordeelde voormalig advocate Monique Scheffer is door de Raad van Discipline in Den Haag geschrapt van het tableau, ook al loopt er nog een cassatieprocedure bij de Hoge Raad over het arrest van het gerechtshof Den Haag van februari 2017. De Raad van Discipline ‘gaat uit de juistheid van de feiten’ zoals vastgesteld door de rechtbank en het hof. Lees meer...

25 okt 2017

Wilt u bij arbeidsongeschiktheid zeker zijn van inkomen? Dan kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) sluiten. Als alternatief is het broodfonds in opkomst. Waar kunt u het beste op letten bij een AOV of alternatieve regeling? Lees meer...

24 okt 2017

Tweederde van de Britse vrouwelijke advocaten is seksueel lastig gevallen op het werk. Iets meer dan de helft (51%) kreeg er meer dan eens mee te maken. Dat blijkt uit een onderzoek onder tweehonderd advocaten – honderd vrouwen en honderd mannen – door Legal Week. 82% van de vrouwelijke respondenten die aangeeft lastig te zijn gevallen, stapte niet naar de leiding van het kantoor. Lees meer...

24 okt 2017

Veel Raden van Commissarissen hebben behoefte aan juridische deskundigheid in haar gelederen. Vaak wordt dit ingevuld door een advocaat met specifieke kennis van een sector of met bestuurlijke ervaring. Naast uw juridische deskundigheid wordt er ook een beroep gedaan op uw bestuurlijk, financieel en strategisch inzicht. Met de Governance Opleiding zorgt u dat uw kennis op peil is en bouwt u aan uw netwerk. Lees meer...

23 okt 2017

Twee Amerikaanse letselschadekantoren –The Wilner Firm en Farah & Farah – zijn door een federale rechtbank in Florida veroordeeld tot een boete van ruim 9,1 miljoen dollar wegens het indienen van ‘frivolous tobacco claims’. De kantoren dienden klachten in namens cliënten die nooit hebben gerookt, die niet in Florida woonden, die waren overleden of wiens zaken al eerder door een rechter waren beoordeeld. Lees meer...

23 okt 2017

Het aantal advocaten in Engeland en Wales is de 140.000 gepasseerd. Alleen al in september kwamen er 2.000 advocaten bij. Vergeleken met vijf jaar geleden bedraagt de groei van de balie 15.000 advocaten. Dat meldt The Law Society Gazette. Lees meer...

23 okt 2017

Elk arbeidsrechtelijk thema samengebracht op één overzichtelijke plek en vertaald naar praktische en actiegerichte tools, modellen, workflows en voorbeeldbrieven.
Je beschikt in één oogopslag over alle relevante informatie per thema, dankzij het unieke concept van de Practice Notes. Lees meer...

Pagina's