Advocatie

19 dec 2007

Afgelopen maandag werd het onderzoeksrapport 'Loopbanen in de advocatuur' gepresenteerd. Onthutsend resultaat uit het onderzoek is dat een kwart van de respondenten op het onderzoek overwegen hun kantoor te gaan verlaten. Van de 8458 aangeschreven advocaten heeft 11% gerespondeerd, daarvan was 52% man en 48% vrouw

Lees meer...
18 dec 2007

Amerikaanse advocaten zijn politieke dieren. Geen beroepsgroep die zo met geld strooit om de kas van presidentskandidaten te spekken. Als het om de pegels gaat heeft Hillary gewonnen.
Het sterft van de advocaten in de landelijke Amerikaanse politiek. Niet alleen in de Senaat en het Congres, maar ook bij het hoogste ambt van het land: 25 van de 43 Amerikaanse presidenten waren ooit actief als advocaat of hadden rechten gestudeerd. De kans dat nummer 44 naadloos in dat rijtje past is groot, tenminste, als een democraat de verkiezingen wint. Zowel Hillary Clinton als Barack Obama hebben hun sporen verdiend als advocaat.

Lees meer...
17 dec 2007

Na Leiden en Utrecht gaat de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) ook een numerus fixus instellen voor de opleidingen Nederlands Recht en Fiscaal Recht. De Universiteitsraad vraagt zich af wat er overblijft van de toegankelijkheid van het onderwijs als deze trend zich voortzet.

Lees meer...
17 dec 2007

Steeds meer vrouwen maken hun opmars in de advocatuur. Van de 564 advocaten die eind 2006 instroomden in de beroepsopleiding, was 320 vrouw. Dat is met 57% een meerderheid. Uit de meeste recente cijfers van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat van de advocaten met nul tot vijf jaar ervaring 51% vrouw is.

Lees meer...
12 dec 2007

Het kabinet heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Albayrak om meer eenheid en openheid in de tuchtrechtspraak te creëren. De bedoeling is om het tuchtrecht voor de verschillende doelgroepen te harmoniseren en het hoger beroep in het tuchtrecht te centraliseren binnen de reguliere rechtspraak. Daarbij wil het kabinet alle uitspraken op internet publiceren.

Lees meer...
12 dec 2007

Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat een tuchtrechter direct kan ingrijpen indien er bij advocaten ernstige vermoedens bestaan dat zij beroepsmatig ontsporen of dreigen te ontsporen.

Lees meer...
12 dec 2007

Cliënten willen dat u 7 dagen per week voor hen klaar staat. En hoe is het met de groei van de markt? Volgens een Amerikaans rapport stijgt de toename van juridische diensten met 10% per jaar tot minstens 2012. En dat met een krappe arbeidsmarkt. Wat nu?
Christ'l Dullaert, Le Tableau
Lees meer...
11 dec 2007

Wanneer je partner bent is het niet opeens totaal anders. Op een aantal vlakken verandert er wel wat. De meeste partners geven aan nog drukker te zijn dan ze al waren: "De cliënten gaan door en die willen graag met jou zaken blijven doen. Er moet nog meer geacquireerd worden en daarnaast moet je managen." Conclusie: de werkdagen worden eerder langer dan korter en de spaarzame vrije tijd moet nog efficiënter worden besteed.

Lees meer...
05 dec 2007

Ons artikel over mevrouw mr. A. vrisekoop heeft veel stof doen opwaaien. Eén van de vele reacties, die van mr. G. Kemper, deken van Amsterdam, publiceren wij, mede op zijn verzoek hier onverkort.

Lees meer...
28 nov 2007

"Met de campagne hopen wij dat de mensen blijven".

Sinds vorige week is Simmons & Simmons een multimediale campagne gestart onder de slogan: "Simmons & Simmons vraagt zich af". De campagne is geen reactie op de 'leegloop' bij Simmons & Simmons, zo stelt bestuurslid Alexander Steensma. In de afgelopen periode vertrokken twee partners en het hele Douaneteam. Over het mysterieuze vertrek van partner Loet Venrooy is nog steeds geen duidelijkheid. Nieuwe aanwas is bij Simmons & Simmons dus gewenst.

Lees meer...

Pagina's