Advocatie: Tuchtrecht

08 jan 2018

De onmiddellijke schorsing die de Amsterdamse notaris Bart Voorwinde op 8 december vorig jaar kreeg opgelegd, blijft van kracht. Dit heeft de Kamer voor het Notariaat Amsterdam op donderdag 4 januari bepaald, meldt de Rechtbank Amsterdam in haar nieuwsbrief. Tekorten op de derdengeldenrekening van zijn kantoor vormen de aanleiding. Lees meer...

08 nov 2017

Het oordeel van de tuchtrechter dat er is gehandeld in strijd met de voor het desbetreffende beroep geldende regels – in casu accountants – leidt niet zonder meer tot civielrechtelijke aansprakelijkheid. Wijst de civiele rechter die aansprakelijkheid af, dan moet die afwijzing echter wel zodanig gemotiveerd worden dat het oordeel ‘voldoende begrijpelijk’ is. Dat heeft de Hoge Raad eind september beslist. Lees meer...

11 jan 2017

Een Alkmaarse notaris is dinsdag alsnog twee weken geschorst vanwege zijn manier van samenwerken met Nationale Notaris. Net als de Kamer voor het Notariaat oordeelt het Gerechtshof Amsterdam dat hij met de betreffende constructie zijn onafhankelijkheid op het spel heeft gezet. De beslissing maakt deel uit van een lijvig vonnis van het hof over de deelname van notarissen aan de notarisdiensten van HEMA, DELA, De Hypotheker en Nationale Notaris. Lees meer...

04 nov 2015

Prijsvechter Richard Klemann van 010Notaris heeft met succes een lid van de Haagse kamer van het notariaat gewraakt. Volgens 010Notaris ligt zijn kantoor te dicht bij het kantoor van het lid van de kamer van het notariaat. De wrakingskamer geeft hem daarin gelijk: ‘Geenszins kan dan ook worden uitgesloten dat mr. [x] en mr. [y] “in dezelfde vijver vissen”.’ Lees meer...

17 jun 2015

Een uit het ambt gezette notaris komt niet meer in aanmerking voor een reguliere benoeming tot notaris. De enige manier om terug te keren in het vak is een toegewezen ‘gratieverzoek’. Dat heeft de rechtbank Den Haag onlangs bepaald. Daarmee is het voor notarissen moeilijker om terug te keren dan voor advocaten, maar dat is gerechtvaardigd door de ‘bijzondere positie van de notaris in het rechtsbestel’. Lees meer...

21 mei 2015

Notariskantoor Amson & Kolhoff heeft de onlangs uit het ambt ontzette kandidaat-notaris Paul Vierveijzer de deur gewezen. De KNB blijft intussen aansturen op een wijziging van de wet op het notarisambt om een beroepsverbod mogelijk te maken, zodat een ontzette notaris niet (elders) kan doorwerken als kandidaat-notaris. Volgens de huidige wetgeving kan dit wel, zegt KNB-woordvoerder Nora van Oostrom. “En dat is niet te verkopen aan het publiek.” Lees meer...

13 apr 2015

Een advocaat die tevens als accountant in dienstbetrekking werkzaam is, mag gedurende zijn schorsing als advocaat uitsluitend ‘normale accountantswerkzaamheden’ verrichten, waarbij gedacht kan worden aan het opstellen van jaarrekeningen en het controleren van de boekhouding. Het voeren van fiscaalrechtelijke procedures of het geven van fiscaal juridisch advies is uit den boze. Dat heeft rechtbank Midden-Nederland in kort geding bepaald. Lees meer...

08 apr 2015

Van de een op de andere dag kregen cliënten geen respons meer op hun telefoontjes of e-mails aan hun advocaat. Dit terwijl ze pas nog een nieuwjaarswens hadden ontvangen. Een andere advocate bleek spoorloos toen haar werd verzocht een dossier over te dragen. De Raad van Discipline schorste beide advocaten - zonder enige band met elkaar - op dezelfde dag voor onbepaalde tijd, naar aanleiding van een dekenverzoek. Lees meer...

31 mrt 2015

De notariskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft de eerdere beslissing van de kamer van het notariaat om de ‘notaris met de konijnenoren’ een week te schorsen dinsdag bevestigd. Het Hof is het eens met de kamer dat notaris Van de Velde door zijn actie ‘de eer en het aanzien van het notariaat heeft geschaad’. Lees meer...

25 feb 2015

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft twee nieuwe waarnemers bij het Rotterdamse 010Notaris per afgelopen weekend de deur gewezen. 010Notaris-eigenaar en kandidaat-notaris Richard Klemann was in beroep gegaan tegen een beslissing van de Haagse Kamer voor het notariaat, die hen eind november aanstelde. Saillant in deze zaak: de Haagse tuchtrechter in de kwestie, mr. Paris, is ook voorzitter van de commissie toegang notariaat. Die adviseerde eind vorig jaar negatief over de benoeming van Klemann tot notaris. Klemann vermoedt bewuste tegenwerking. Lees meer...

Pagina's