Advocatuur bezuinigt bij voorkeur op zwakke partners en huisvesting

Ondermaats presterende partners van advocatenkantoren moeten op hun tellen passen. Ruim 80% van de respondenten van een onderzoek door TGO Consulting in samenwerking met Advocatie is bereid om – met het oog op bezuinigingen – deze partners te lozen. Bij kantoren met meer dan 150 advocaten komt dit percentage uit op de volle honderd, blijkt uit de enquête. Een andere populaire bezuinigingsmaatregel: besparen op huisvesting, maar niet door te verhuizen.

Als een zwak presterende partner nog niet hoeft te vertrekken, zien vier van de vijf respondenten veel in een lichtere maatregel: degradatie van equity partner tot salaried partner. Ook zou driekwart van de respondenten gewillig een vertrekregeling inzetten om oudere partners vervroegd met pensioen te laten gaan. Verder is 80% niet tegen een gewijzigde puntenverdeling voor partners of een andere manier van winstverdeling.

Huisvesting
Verhuizen naar een goedkopere locatie om kosten te drukken heeft niet de voorkeur van de meeste advocatenkantoren (66%), hoewel de bereidheid om te verhuizen bij kantoren buiten de Randstad iets groter is. Bijna alle respondenten (93%) geven aan liever het huidige huurcontract te heronderhandelen om te besparen op de huisvestingskosten.

Daarnaast vindt ruim tweederde van de respondenten vermindering van het aantal vierkante kantoormeters een goede optie, vooral de kantoren met meer dan 150 fee earners (87%). De advocatuur is verdeeld over ‘het nieuwe werken’ als middel om kosten te besparen: iets meer dan de helft van de respondenten ziet hier nog niets in.

Mocht de financiële nood ooit aan de man komen, dan zegt 55% van de kantoren bereid te zijn een nevenvestiging binnen Nederland te sluiten. Van de grote kantoren met buitenlandse vestigingen zou niet meer dan 39% overwegen om deze te sluiten met het oog op kostenbesparing. Van de kantoren met meer dan 150 fee earners is 80% hier zelfs op tegen. Interesse om nieuwe Nederlandse vestigingen te openen is er onder de respondenten momenteel nauwelijks (78%), al geven middelgrote kantoren al meer aan hier voor open te staan.

Inkomensmanagement en personeel
De wens om de hoeveelheid openstaande facturen verder terug te dringen mag een open deur lijken – 98% wil dit graag –, het terugdringen van niet-declarabele uren heeft bij de helft van de respondenten met 40 tot 150 advocaten niet de prioriteit. Bij de grootste kantoren (meer dan 150 advocaten) is de wens om efficiënter te werken sterker: 73%. Het terugdringen van ziekteverzuim heeft een hogere prioriteit (93%), terwijl 79% van de kantoren het aantal niet opgenomen vakantiedagen wil terugdringen.

Als het aankomt op personeelsbeleid, is driekwart van de advocatenkantoren bereid om als eerste te bezuinigen op secretaresses, HR/P&O en ondersteuning, ongeacht de grootte van het kantoor. Beknibbelen op personeel bij finance, marketing, business development en ICT doen de meeste kantoren liever niet; in die laatste twee wordt door respectievelijk 80% van de deelnemers juist geïnvesteerd.

Het verminderen van het aantal stagiaires of jonge medewerkers heeft evenmin de voorkeur van de respondenten. Ook in de meest talentvolle medewerkers annex potentiële partners van de toekomst moet juist worden geïnvesteerd (71%). Partners van andere kantoren aantrekken is niet zo populair: 60% geeft aan dit niet te doen. Bij middelgrote kantoren ligt de stemverhouding op fifty-fifty, nog een aanwijzing dat meer kantoren in deze categorie de ambitie hebben om te groeien.

Verder ziet de overgrote meerderheid weinig tot niets in de versobering van pensioenregelingen en arbeidsvoorwaarden, al zijn kantoren met minder dan vijftien advocaten hier alweer meer toe bereid.

Investeringen
Als het gaat over investeringen, al dan niet om op langere termijn besparingen te realiseren, ziet meer dan de helft van de respondenten (55%) heil in zaken als extern project management, e-discovery software of geautomatiseerde WID/MOT procedures. De meerderheid van de kantoren met minder van dan 15 advocaten – en minder financiële slagkracht – zien hier logischerwijs minder heil in. Van alle kantoren ziet 70% het nut in van investeringen in client portals en financiële managementsystemen. De prioriteit van de grootste kantoren ligt bij cyber security.

Waar de advocatuur vooralsnog niet in wenst te investeren: kwaliteitsverbeteringen volgens de Lean Six Sigma methodiek en de automatisering van due diligence. Die laatste investering zien alleen de grootste kantoren zitten; kantoren tot 40 advocaten voelen hier niets voor. ‘Wellicht halen middelgrote en kleine kantoren nog veel omzet uit due diligence-onderzoeken en willen zij de kip met de gouden eieren niet slachten,’ aldus TGO Consulting in de analyse van de enquête.

En is de Nederlandse advocatuur al klaar voor kunstmatige intelligentie? Zo’n 60% nog niet, gemeten over alle kantoren, al ligt de verhouding ‘doen’ of ‘niet doen’ bij kantoren vanaf 80 fee earners op 50/50.

    | Mail de redactie | Print