Bedrijfsjurist: Advocaat in loondienst

05 aug 2015

SRK Rechtsbijstand heeft inmiddels 62 advocaten in dienst. Begin 2015 waren dat er nog 51. SRK Rechtsbijstand maakt nu deel uit van de Top 25 van grootste Nederlandse advocatenkantoren. In de Stand van de Advocatuur en het Notariaat 2015 stond SRK nog op positie 32. Lees meer...

13 apr 2015

Een advocaat die tevens als accountant in dienstbetrekking werkzaam is, mag gedurende zijn schorsing als advocaat uitsluitend ‘normale accountantswerkzaamheden’ verrichten, waarbij gedacht kan worden aan het opstellen van jaarrekeningen en het controleren van de boekhouding. Het voeren van fiscaalrechtelijke procedures of het geven van fiscaal juridisch advies is uit den boze. Dat heeft rechtbank Midden-Nederland in kort geding bepaald. Lees meer...

17 sep 2014

Het Verbond van Verzekeraars, waarin rechtsbijstandverzekeraars zich verenigd hebben, is het niet eens met enkele nieuwe regels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dat stelt het Verbond in een vorige maand aan de Orde gestuurde protestbrief. Lees meer...

10 apr 2014

SRK Rechtsbijstand krijgt er vanaf de zomer negen advocaten bij. Het totale aantal advocaten bij de rechtsbijstandsverzekeraar komt daarmee op ruim 50. Dat laat manager business development Paul Rotteveel van SRK Rechtsbijstand desgevraagd weten. De advocaten-stagiairs worden op 20 juni beëdigd. Hun patroons zijn eveneens werkzaam bij SRK. Lees meer...

11 mrt 2014

Het ontslag van Angela Cobbina, een Britse advocate in dienst van ABN Amro, was onterecht, maar discriminatie op grond van haar ras is niet bewezen. Dat heeft Central Londen Employment Tribunal beslist. Lees meer...

04 mrt 2014

De Britse advocate Angela Cobbina eist 300.000 pond van ABN Amro, omdat de (voormalige) Nederlandse CEO Paul Schuilwerve van ABN Amro UK zich schuldig zou hebben gemaakt aan discriminerende opmerkingen. Hij zou onder meer gezegd hebben dat hij Cobbina niet kon zien in een foto, een referentie naar haar donkere huidskleur. Lees meer...

09 apr 2013
Inhouse lawyer

De kosten die een bedrijf maakt door een advocaat in dienstbetrekking in te schakelen bij een procedure, komen in aanmerking voor proceskostenvergoeding door de wederpartij als die advocaat in dienst is van het moederbedrijf van de onderneming. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep besloten. In het kader van de ‘rechtseenheid’ heeft de Centrale Raad besloten de benadering van de Hoge Raad op dit punt te volgen. Lees meer...

18 mrt 2013

Advocaten in dienstbetrekking kunnen beroep doen op het verschoningsrecht. Dat heeft de Hoge Raad afgelopen vrijdag bepaald. “Gezien de Nederlandse praktijk en de waarborgen die aldus in Nederland omtrent de wijze van praktijkuitoefening van advocaten in dienstbetrekking bestaan, is geen grond om aan een advocaat het verschoningsrecht te ontzeggen op grond van het enkele feit dat hij in dienstbetrekking werkzaam is,” aldus de Hoge Raad in de beschikking. Lees meer...

29 mrt 2012

Delta gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Groningen van eind februari waarin werd beslist dat de advocaat in dienstbetrekking van Delta geen verschoningsrecht toekomt inzake interne communicatie.

Lees meer...
22 mrt 2012

Kamerlid Jeroen Recourt van de PvdA heeft naar aanleiding van de recente uitspraak van de rechtbank Groningen Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over het verschoningsrecht van bedrijfsjuristen.

Lees meer...

Pagina's