CMS gaat samenwerken met kennisinstituut Valory

CMS gaat per 1 maart een structurele samenwerking aan met kennisinstituut Valory. Deze organisatie heeft als doel om wetenschappelijke kennis toegankelijker te maken voor bedrijven, een taak die het advocatenkantoor via deze samenwerking ook op zich zal nemen om ‘in te spelen op de steeds complexere vraagstukken waarmee bedrijven worden geconfronteerd.’

Het in Rotterdam gevestigde Valory omschrijft zichzelf als een virtueel kennisinstituut dat bedrijven en experts uit de wetenschap – zoals hoogleraren – aan elkaar koppelt voor samenwerking, bijvoorbeeld voor seminars, rondetafelgesprekken of analyseprojecten. Bedrijven kunnen via deze hulp uit de wetenschappelijke hoek innovatieve inzichten verkrijgen, ideeën uitwisselen of complexe vraagstukken oplossen.

In het kader van kennisdeling cliënten een bredere visie bieden op problemen dan enkel de strikt juridische oplossingen; dat is waar de samenwerking voor CMS om draait, zegt managing partner Dolf Segaar. “Cliënten vragen daar ook steeds meer om. Door deze samenwerking maken we wetenschappelijke kennis voor hen toegankelijk, zodat zij beter in staat zijn om hun bedrijfsvraagstukken op te lossen. Voor ondernemingen neemt de voorspelbaarheid van ontwikkelingen af en de complexiteit van hun vraagstukken toe. Dat vraagt om een nieuw type samenwerking tussen juridische dienstverleners en hun cliënten, waarbij kennisdeling centraal staat en niet langer alleen het juridische dossier hen bindt.”

Als concreet voorbeeld noemt Segaar een onderwerp als beloningsbeleid. “Hierover kunnen we bijvoorbeeld een rondetafelgesprek met meerdere cliënten organiseren, aangevoerd door een hoogleraar arbeidsrecht die hierop zijn visie geeft. Ook op die manier kunnen we onze cliënten vooruit helpen.”

Voor de advocaten van CMS zou het eveneens nuttig kunnen zijn om nu en dan een wetenschappelijke visie van buiten voorgeschoteld te krijgen, zegt Segaar. Daarnaast verwacht hij dat ook bij andere CMS-kantoren dergelijke samenwerkingen op termijn zullen worden uitgerold. 

 

    | Mail de redactie | Print