Column: Advocaten voor de voedselbank

“In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten met voedselpakketten. Om onze klanten van eten te voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.”

Door Max Wohlgemuth Kitslaar, Maxmundo

Wat u hierboven leest, is de visie van de Voedselbanken Nederland. Met december en de feestdagen in het vizier, is dit een mooi moment om hier even bij stil te staan. En wel hierom:

  • Per juni 2014 zijn er 154 voedselbanken aangesloten bij Voedselbanken Nederland, waarbij via 475 uitgiftepunten voedselpakketten worden verdeeld door zo’n 8300 vrijwilligers.
  • Bij de laatste meting per 31 december 2013 voeden de voedselbanken wekelijks 85.000 mensen, via 1,8 miljoen voedselpakketten aan 35.000 huishoudens.
  • Het aantal huishoudens dat een beroep deed op de voedselbanken groeide in 2013 met 30% t.o.v. 2012.
  • In Amsterdam groeide het aantal personen dat afhankelijk is van de voedselbanken met meer dan 60% in 2014 t.o.v. 2011.

De armoede in Nederland neemt van jaar tot jaar toe: 1,3 miljoen mensen leven in armoede. In totaal zijn dat ruim 664.000 huishoudens waarin meer dan 375.000 minderjarige kinderen opgroeien. Dat is 1 op de 9 kinderen in Nederland. 1 op de 9. In Nederland. Laat dat even tot u doordringen.

Om een idee te geven wie in aanmerking komt voor een voedselpakket:

  • Een moeder met 2 kinderen die €9 per dag voor eten, drinken, kleding, verjaardagen, Sinterklaas, Kerstmis, schoolreisjes e.d heeft.
  • Een gezin bestaande uit 4 personen (2 ouders en 2 kinderen) dat moet rond komen van €11 per dag.

Schokkende cijfers. Voor iedereen die denkt dat de crisis over is omdat de media/politici daar de mond vol van hebben: niet alles is wat het lijkt. De snelste stijger in Amsterdam is bijvoorbeeld stadsdeel Zuid. Ja precies, het dure, rijke Amsterdam-Zuid, aan het Vondelpark. Met die dure huizen (waarvan een groot deel onder water staat).

Via deze weg daarom graag aandacht voor twee initiatieven.

In de eerste plaats de site www.voedselbankadvocaat.nl, die opereert in - jawel - ‘t Gooi. De advocaat die u op de site ziet, gaat naar uitdelingen, luistert naar de problemen waar mensen mee zitten en helpt hen o.a. verder met toeslagen, uitkeringen en het afhouden van claims. Sinds de lancering van deze dienst loopt het storm - en dat dus alleen al in ‘t Gooi. Die had u wellicht ook niet zien aankomen.

Op de Amsterdamse Zuidas doen daarnaast de advocaten van De Brauw wederom (net als vorig jaar) mee aan de Sintinzamelactie van de Amsterdamse Lionsclub Gijsbreght van Aemstel. Vorig jaar was de opbrengst vier vrachtwagens vol, waarmee onze lieve goede Sint een groot deel van de kinderen die afhankelijk zijn van de Voedselbank Amsterdam een mooi cadeau kon geven op 5 december.

U ziet: er valt genoeg te doen, naast het opmaken van verzoekschriften en het uitwerken van pleitnota’s. Doet u ook mee?

    | Mail de redactie | Print