DVDW Scriptieprijs kent twee winnaars, inschrijving meer scriptieprijzen gestart

De door DVDW Advocaten in het leven geroepen DVDW Scriptieprijs kent dit jaar twee winnaars: Joris Fliek (Rijksuniversiteit Groningen) en Steffie van den Bosch (Tilburg University). De inschrijving van andere scriptieprijzen op initiatief van advocatenkantoren is intussen gaande, zoals de Brinkhof-scriptieprijs voor internet & recht en de nieuwe Buren Scriptieprijs voor Insolventierecht.

De scriptieprijs van DVDW is gericht op masterscripties over een ondernemersrechtelijk onderwerp. Het kantoor gunde zijn scriptieprijs dit jaar aan twee winnaars (studiejaar 2016-2017), die ieder 1.500 euro en een studentstageplek krijgen aangeboden. De scripties werden beoordeeld op hun wetenschappelijke kwaliteiten, eigen theorievorming of eigen opinievorming en relevantie. “De beide scripties zijn van een uitstekend niveau en getuigen van jeugdig elan en lef,” aldus de juryleden in hun rapport.

De scriptie van Joris Fliek is getiteld Art. 57 lid 3 Fw: de curator die zijn eigen belang behartigt? Het werk kenmerkt zich volgens de jury ‘door een compacte structuur, trefzekere analyses en verfrissende inzichten, uitmondend in een aanbeveling voor een alternatieve regeling. Het zijn in het bijzonder deze kenmerken, die tevens blijk geven van een plezier bij de auteur in het beoefenen van het fijnere juridische handwerk, waardoor de jury werd getroffen’.

De ‘met een vlotte pen geschreven’ scriptie van Steffie van den Bosch is getiteld De Pre-pack in de Nederlandse praktijk: Een empirisch onderzoek vanuit economisch perspectief. De jury: ‘De pre-pack praktijk wordt in deze scriptie vanuit economisch perspectief op empirische wijze getest waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen een doorstart door middel van een pre-pack procedure en de klassiek doorstart. Bijzondere waardering van de jury gaat uit naar de wijze waarop het juridisch onderzoek empirisch wordt getest en de gestructureerdheid waarmee het onderzoek op zorgvuldige wijze is opgezet’.

De jury bestond dit jaar uit prof. mr C.A. Schwarz, hoogleraar Ondernemingsrecht en partner bij Baker Tilly Berk, prof. mr. B.F. Assink, hoogleraar Ondernemingsrecht en partner bij NautaDutilh, en prof. mr. M. Olaerts, hoogleraar Vergelijkend Ondernemingsrecht en of-counsel bij DVDW Advocaten.

Meer nieuwe scriptieprijzen 
DVDW is niet de enige met een eigen scriptieprijs. Advocatenkantoor Buren heeft onlangs een prijs in het leven geroepen voor de beste masterscriptie over het insolventierecht. Het doel: de interesse onder rechtenstudenten voor het insolventierecht vergroten en de kwaliteit van de scripties op dit gebied stimuleren. De Buren Scriptieprijs voor Insolventierecht moet voortaan jaarlijks worden uitgereikt. Scripties waarvoor de auteur is beloond met een 8 of hoger komen in aanmerking: inzenden kan tot 1 juli 2018. De winnaar wint 500 euro, de scriptie uitgegeven in boekvorm uitgegeven én de auteur krijgt de kans om een studentstage te lopen binnen de insolventiepraktijk van Buren.

Verder heeft Brinkhof zijn naam verbonden aan de beste scriptie op het gebied van internet & recht, als onderdeel van de Internetscriptieprijzen geïnitieerd door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Deze prijzen hebben tot doel de aandacht voor de betreffende onderzoeksgebieden te vergroten en het debat over de impact van internettechnologie te bevorderen. Voordrachten kunnen alhier worden ingestuurd, tot 15 september 2018. De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 1 november, op de campus van de Universiteit Leiden in Den Haag. Voor de auteur van deze winnende scriptie is 2.000 euro beschikbaar.

 

    | Mail de redactie | Print