E-Court mag hoge rechters horen over ‘tegenwerking door rechterlijke macht'

De rechtbank Midden-Nederland heeft vrijdag een door e-Court verzocht getuigenverhoor toegewezen. De online arbiter mag in het kader van een eventuele civielrechtelijke procedure tegen de Staat zes rechters horen, waarvan drie verbonden aan de Hoge Raad. E-Court spreekt van bewuste tegenwerking door de rechterlijke macht.  

E-Court zegt al een tijdje een complot binnen de rechtspraak te vermoeden. Aanleiding is een rapport van begin 2018 van de Landelijke Organisatie Sociale Raadslieden en Sociaal Werk Nederland (LOSR). Hierin wordt gesteld dat e-Court onvoldoende transparant is, onder meer omdat niet bekend zou zijn wie de rechters zijn en hoe zij een geschil beslechten.

In verschillende media verschijnen vervolgens artikelen over e-Court met als strekking ‘vonnis te koop’ en ‘oprukkende robotrechter handelt in strijd met de wet’. Frits Bakker, dan nog voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, omschrijft e-Court in Nieuwsuur als ‘een soort zwart gat’. “Wij weten welke kwaliteit de overheidsrechter levert. Wij weten totaal niet welke kwaliteit e-Court levert.” \

E-Court voelt zich gedwongen zijn activiteiten - tijdelijk - te staken en alle zaken te annuleren als blijkt dat de rechtbanken geen exequaturs meer mogen afgeven voor de arbitrale vonnissen van e-Court. Daarbij zou een voorzieningenrechter voornemens zijn geweest om prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de toetsing van de vonnissen van e-Court.

De digitale rechtbank motiveerde het verzoek tot een getuigenverhoor dat zij ‘stelselmatig en op onrechtmatige wijze wordt tegengewerkt door de Staat, althans door de rechterlijke macht, [...], met publiekelijke verdachtmakingen en diffamerende uitingen, en het verspreiden van schadelijke onwaarheden over e-Court.’ Het bedrijf claimt reputatie- en financiële schade, sinds de activiteiten in februari 2018 werden gestaakt.

De Staat heeft tegengeworpen dat er geen sprake is geweest ‘van een publicitair offensief van leden van de rechterlijke macht dat zich zou richten op het creëren van negatieve beeldvorming rondom e-Court en dat zou zijn ingegeven door concurrentiemotieven’. Ook al claimt de Staat in haar verweer dat er sprake is van complotdenken en een ‘fishing expedition’ door e-Court, de rechtbank Midden-Nederland heeft het getuigenverhoor vrijdag wel toegewezen.

‘E-court heeft voldoende concrete aanknopingspunten naar voren gebracht ter onderbouwing van haar verzoek,’ aldus de rechtbank. ‘Het voorlopig getuigenverhoor is bedoeld om e-Court in de gelegenheid te stellen opheldering te verkrijgen omtrent de voor het eventueel aan te spannen geding van belang zijnde feiten en omstandigheden – die haar nog niet precies bekend zijn –, zulks teneinde haar in staat te stellen haar positie beter te beoordelen. Of de –niet betwiste- uitlatingen al dan niet onrechtmatig zijn, dient immers beoordeeld te worden aan de hand van alle relevante omstandigheden van het geval.’

E-Court wil in de loop van het jaar de rechters Hartendorp, Bakker en Vergunst horen, evenals advocaten-generaal bij de Hoge Raad De Bock en Sponken en raadsheer bij de Hoge Raad Buruma.

Klik hier voor de uitspraak

 

    | Mail de redactie | Print