Eeneiige tweeling promoveert samen op één proefschrift

De Universiteit Maastricht beleefde woensdag een wel heel unieke promotieplechtigheid: eeneiige tweeling Maurice en Raymond Canisius maakten een dubbelpromotie op één gezamenlijk proefschrift. De twee deden onderzoek naar de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders voor ontoelaatbare dividenduitkeringen in het herziene BV-recht.

Maurice en Raymond vormen naar eigen zeggen al 25 jaar een onafscheidelijk duo. Ze doorliepen hetzelfde onderwijs en volgden tot nog toe een identiek carrièrepad. Na de basisschool en middelbare school in Heerlen studeerden ze Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht. Met vrijwel dezelfde studieresultaten rondden zij hun studie cum laude af. Tijdens hun studententijd woonden zij in hetzelfde huis en werkten zij bij dezelfde exclusieve herenmodezaak.

Na hun studie reisden de gebroeders Canisius een aantal maanden door Azië, waarna ze samen volgende uitdaging aangingen: een duopromotie aan het Institute for Corporate Law, Governance and Innovation policies (ICGI) van de Universiteit Maastricht. De broers betrokken hetzelfde appartement en naast hun promotietraject werken ze sinds het voorjaar van 2013 parttime bij hetzelfde advocatenkantoor, Thuis & Partners advocaten. In een recordtijd van circa anderhalf jaar rondden Maurice en Raymond hun promotie af. Hierna zullen ze voorlopig als juridisch medewerkers werkzaam blijven in de advocatuur, op het gebied van ondernemingsrecht. Daarnaast blijven de broers als postdocs verbonden aan het ICGI.

Hun proefschrift gaat in op de rol van de bestuurder bij dividenduitkeringen aan aandeelhouders. Sinds de invoering van de Wet flexibilisering en vereenvoudiging van het BV-recht in juni 2012, bestaat er veel onduidelijkheid over de aansprakelijkheidsrisico’s van bestuurders van een BV. In de wet is vastgelegd dat een uitkeringstest moet worden toegepast bij dividenduitkeringen aan aandeelhouders . Hoe de uitkeringstest moet worden uitgevoerd, vermeldt de wetgever echter niet. Het proefschrift geeft antwoord op deze vraag: de uitkeringstest in zijn huidige vorm moet zeer restrictief worden uitgelegd om bestuurders te beschermen.

Die uitkeringstest houdt in dat het bestuur de dividenduitkering moet goedkeuren en de goedkeuring slechts mag weigeren indien het weet of voorziet dat de BV na uitkering de betalingen van haar schulden niet kan voortzetten. Verleent het bestuur ten onrechte goedkeuring aan de uitkering aan aandeelhouders, dan leidt dat tot aansprakelijkheid van iedere bestuurder voor het gehele tekort.

Aangezien de BV de meest voorkomende rechtsvorm in Nederland is en het uitkeren van winst onlosmakelijk aan de BV is verbonden, raakt dit proefschrift de kern van het ondernemingsrecht, aldus de Universiteit Maastricht. Het proefschrift ‘Uitkeringen aan aandeelhouders in het nieuwe BV-recht. Besluitvorming, vertegenwoordiging en vereenzelviging’ wordt mede daarom ook opgenomen in de prestigieuze Van der Heijden reeks.

Lees ook een interview met beide broers in universiteitsblad Observant: "Kom op Raymond, we hadden bepaald geen wiskundeknobbel.”
Foto: Maurice Canisius

    | Mail de redactie | Print