Facilitator criminele activiteiten: gewekte schijn voldoende voor schrapping

Het Hof van Discipline heeft de Haagse advocaat Theelen van het tableau geschrapt omdat hij ‘op zijn minst genomen de schijn heeft gewekt dat hij is opgetreden als facilitator van criminele activiteiten’. Dat deed hij door een loods te huren, waar de politie na een inval grondstoffen voor synthetische drugs aantrof. Dat blijkt uit een deze week gepubliceerde beslissing van het Hof uit december 2018.

De advocaat was naar eigen zeggen nooit in de loods in Roosendaal geweest, en had zelfs geen sleutels van het pand. Hij zou van zins geweest zijn de loods door te verhuren, om op die manier extra geld te verdienen. De inkomsten uit zijn advocatenpraktijk, die vooral draaide op toevoegingen,  werden namelijk steeds minder en hij dreigde in geldnood te raken, zo staat te lezen in de uitspraak.

Volgens het Hof van Discipline is tuchtrechtelijk niet van belang dat hij de loods ongezien zou hebben gehuurd en niet geweten zou hebben van de drugs. Het dekenbezwaar is namelijk niet gebaseerd op een strafrechtelijke verdenking van betrokkenheid bij de productie van drugs, maar op het tuchtrechtelijke verwijt dat de advocaat de schijn heeft gewekt als faciltator van criminele activiteiten te fungeren, stelt het Hof.

Die schijn is voldoende voor schrapping, stelt het Hof, die daarbij ook het tuchtrechtelijke verleden van de advocaat in ogenschouw neemt: één waarschuwing, vier berispingen, drie onherroepelijke voorwaardelijke schorsingen en één onherroepelijke onvoorwaardelijke schorsing. Bovendien zijn er nog wat schimmigheden met een andere loods, een autoverhuurbedrijf, een garage en gestolen BMW.

Overigens stelt de deken in zijn bezwaar dat niet valt uit te sluiten dat Theelen onder druk is gezet om de huurovereenkomst te tekenen, ook al wordt dat door de advocaat ‘in alle toonaarden ontkent’. Dat brengt de deken niet op andere gedachten voor wat betreft de tuchtrechtelijke verwijtbaarheid: ‘De deken kan de handelwijze van verweerder echter op geen enkele wijze rijmen met de handelwijze die van een advocaat mag worden verwacht.’

In juli 2018 berichtte Advocatie over het faillissement van Theelen Advocatuur in Haaksbergen. De advocaat bleek zijn praktijk daar naartoe te hebben verhuisd. Het faillissement is blijkens een recent faillissementsverslag aangevraagd door een werknemer wegens achterstallige salarisbetalingen. De curator is volgens het verslag nog in afwachting van de administratie van het kantoor.

Klik hier voor de beslissing van het Hof

    | Mail de redactie | Print