Gerommel in de tent: directeuren weg bij Bureau Financieel Toezicht

De directeuren Folkert Winkel en Geert Pieter Vermeulen zijn teruggetreden als directeur van het BFT na ‘een verschil van inzicht tussen de huidige twee directieleden over de te volgen koers’. Dat laat het BFT weten in een persbericht. Gemeenteambtenaar G. van Oosterloo is per woensdag 17 april aangetreden als waarnemend directeur.

Winkel en Vermeulen blijven ‘vooralsnog’ wel als adviseur aan het bestuur van het BFT verbonden ‘vanwege hun vakinhoudelijke kennis en ervaring’.

Het conflict tussen Winkel en Vermeulen is een gevolg van het besluit van het BFT-bestuur om ‘een andere invulling van de directiestructuur’ te geven. ‘De toezichtactiviteiten worden voortaan gebaseerd op grond van een afweging van risico’s, effectiviteit, proportionaliteit, kosten en baten. Daarbij past een BFT, dat efficiënt en slagvaardig moet kunnen optreden. Om dat te realiseren is het van belang de directie in handen te geven van één algemene directeur, die de organisatie snel en direct kan aansturen,’ aldus het persbericht.

De voorzitter van het bestuur, A. Hammerstein, laat desgevraagd weten dat Winkel en Vermeulen het niet eens konden worden over de vraag wie die ene algemene directeur zou moeten worden. “Ze hebben een zeer verschillende manier van leidinggeven, en beiden vonden hun eigen manier inderdaad de beste.” Of in de woorden van het persbericht: ‘Na goed overleg met het bestuur, hebben beiden aangegeven terug te treden.’

    | Mail de redactie | Print