Geschrapte advocaat declareerde 6.000 euro voor drie brieven aan Belastingdienst

Een al van het tableau geschrapte advocaat heeft eerder dit jaar nog eens een schorsing van vier weken achter zijn naam gekregen wegens excessief declareren. Hij bracht een alleenstaande moeder voor wie hij slechts drie brieven aan de Belastingdienst had geschreven bijna 6.000 euro in rekening, blijkt uit een woensdag gepubliceerde uitspraak.

De cliënte, een alleenstaande moeder met vijf kinderen, wendt zich tot de advocaat om een scheiding van tafel en bed – een situatie die al sinds 2010 bestaat – juridisch vast te leggen en bezwaar te maken tegen een besluit van de Belastingdienst om enkele sinds 2010 verstrekte toeslagen terug te draaien. De advocaat vraagt hiervoor twee toevoegingen aan: voor de scheidingsprocedure en het geschil met de fiscus. 

De bezwaarschriften die hij bij de Belastingdienst indient, hebben effect: de vrouw blijft alsnog recht houden op de toeslagen. De advocaat had zijn cliënte echter niet verteld dat de Raad voor Rechtsbijstand toevoegingsaanvragen kan weigeren. Dat is precies wat vervolgens gebeurt: volgens de raad betreffen de brieven aan de fiscus geen kwesties waarvoor een advocaat noodzakelijk is. De advocaat presenteert zijn cliënte hierop de volledige rekening: een kleine 6.000 euro voor het versturen van drie brieven.

De cliënte weigert deze rekening te betalen, waarop de mailwisseling met de advocaat al snel stekelig wordt. ‘Mocht u volharden in uw weigering of gestelde onmogelijkheid om te betalen dan wijs ik u reeds nu op enkele bijgaande recente (geanonimiseerde) uitspraken t.a.v. ex-cliënten die niet betaalden en tegen wie ik (voor aanzienlijk minder dan wat u verschuldigd bent) vervolgens procedeerde en won,’ schrijft hij haar. In een andere mail beschuldigt hij haar van leugens en dreigt hij de scheidingsprocedure niet af te ronden zolang zij niet betaalt.

De Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden verklaart de klacht van de vrouw op alle punten gegrond. Door de gebrekkige informatie over de toevoegingen kon zij de financiële risico’s niet goed inschatten, en een factuur van 5.945,94 euro voor drie brieven aan de Belastingdienst is absoluut excessief, aldus de raad. De advocaat kan ook niet toelichten waarom dit bedrag gerechtvaardigd zou zijn. Daar komt nog bij dat hij de vrouw op een kleinerende en intimiderende toon heeft bejegend in zijn e-mails.

De advocaat heeft ‘onvoldoende professionele distantie laten zien in zijn communicatie met klaagster, hetgeen een advocaat onwaardig is,’ aldus de Raad van Discipline. “Doordat verweerder geen inhoudelijk verweer heeft gevoerd en evenmin ter zitting van de raad is verschenen, is de raad niet gebleken dat verweerder inzicht heeft gekregen in zijn tekortkomingen als advocaat.”

Daarom staat hem eerst een schorsing van vier weken te wachten, mocht de geschrapte advocaat ooit nog zijn rentree maken in de advocatuur.

Klik hier voor de uitspraak

 

    | Mail de redactie | Print