Het tuchtrecht in 2035 volgens Noa de Leon-van den Berg

'Ik hoop dat in 2035 het tuchtrecht in juridisch Nederland anders zal zijn vormgegeven. In plaats van de huidige lappendeken aan tuchtrechtelijke deelgebieden, moet het tuchtrecht anno 2035 een transparanter, overzichtelijker en vooral inzichtelijker juridisch systeem worden.'

Advocaat Noa de Leon-van den Berg is gespecialiseerd in het strafrecht. Daarnaast verleent ze rechtsbijstand in tuchtrechtzaken. Ze is oprichter en secretaris van Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten, Disciplina, en hoofdredacteur van het Tijdschrift Tuchtrecht. Op verzoek van Advocatie Magazine schreef zij een essay over de toekomst van de tuchtrechtspraak, waarvoor zij het jaar 2035 als stip aan de horizon heeft genomen.

Lees het essay De Stand van het Tuchtrecht in Advocatie Magazine (klik op de pagina). Voor het na bestellen van een papieren exemplaar van Advocatie Magazine, met o.a. meer essays, interviews en De Stand van de Advocatuur & het Notariaat 2019: klik hier

Stand van het Tuchtrecht

    | Mail de redactie | Print