Hof vernietigt veroordeling Boels Zanders tot terugbetaling honorarium

Boels Zanders hoeft toch geen 60.000 euro aan honorarium terug te betalen aan oud-cliënt Mutualis Beleggingen. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft dinsdag de veroordeling hiertoe door de rechtbank Limburg vernietigd. Mutualis was in hoger beroep gegaan om bij het hof tevergeefs een nog hogere schadevergoeding van ruim twee miljoen euro te eisen van het Zuid-Nederlandse advocatenkantoor.

Voormalig advocaat Jan Zanders, medeoprichter van het kantoor, stond Mutualis in 2013 bij in een procedure aangespannen door Waterleidingmaatschappij Limburg (WML). De zaak draaide om een transactie rond meerdere percelen die volgens WML waren verkocht voor een te lage prijs. Bij de verkoop was een rentmeester betrokken die optrad namens verkoper WML, maar ook belanghebbende was bij Mutualis. Advocaat Zanders betoogde in hoger beroep onder meer dat de rentmeester niet bevoegd was geweest, waarop de vordering van WML tot teruglevering van de percelen werd toegewezen.

De rechtbank in Maastricht sprak in mei 2016 van een beroepsfout door Zanders in hoger beroep – een ‘wezenlijke verandering van de processtrategie’ – en veroordeelde het kantoor tot gedeeltelijke terugbetaling van de totale advocatenfactuur van 214.000 euro voor Mutualis: ruim 60.000 euro. In eerste aanleg was alles wel goed gegaan, die advocaatkosten hoefde het kantoor van de rechter daarom niet terug te betalen. Een eis tot schadevergoeding van ruim een miljoen euro omdat de advocaat in hoger beroep meerdere fouten zou hebben gemaakt, wees de rechter af.

In hoger beroep tegen dit vonnis deed Mutualis er een schepje bovenop: de partij eiste meer dan twee miljoen euro van het advocatenkantoor, inclusief de 214.000 euro honorarium. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch wijst de grieven van Mutualis echter stuk voor stuk af. Of Zanders nu wel of geen steken had laten vallen, Mutualis had de procedure tegen WML hoe dan ook verloren, aldus het hof.

Dit maakt dat de dienstverlening door Boels Zanders ‘reële waarde’ had – er speelde meer in de zaak waarvan de uitkomst niet vooraf vaststond – en dat de dienstverlening ‘niet ongedaan kan worden gemaakt’ [...] Mutualis zou hoe dan ook ongelijk hebben gekregen en de desbetreffende kosten hebben gemaakt.' Hieruit vloeit ook voort dat Mutualis niet is benadeeld door zijn advocaat.

Het hof gaat wel mee in de grieven van Boels Zanders tegen de veroordeling tot terugbetaling. ‘Partijen hebben niets naar voren gebracht waaruit volgt dat het door [naam rechtspersoon] gefactureerde bedrag (€ 60.102,20) niet een redelijke vergoeding zou zijn voor de verleende diensten,’ aldus het hof. ‘Dit betekent dat de grieven D en E slagen en dat de vordering van Mutualis tot betaling van € 60.102,20 alsnog moet worden afgewezen.’

Ook de andere vorderingen van Mutualis, inclusief de verhoogde eis tot schadevergoeding, wijst het gerechtshof af. Verder moet Mutualis terugbetalen aan Boels Zanders wat het kantoor al aan zijn voormalige cliënt heeft vergoed, waaronder proceskosten.

Klik hier voor het arrest

 

    | Mail de redactie | Print