Inbeslagname Iphone 7 van advocaat: nieuw oordeel over verschoningsrecht nodig

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een deze week op Rechtspraak.nl gepubliceerde beschikking beslist dat een nieuwe rechter-commissaris een oordeel moet geven over de vraag of een mobiele telefoon van een verdachte advocaat gegevens bevat die onder het verschoningsrecht vallen. Een eerdere beslissing over de inbeslagname van de telefoon is volgens de rechtbank ‘onvoldoende zorgvuldig en specifiek’ geformuleerd.

De advocaat wordt er onder meer van verdacht dat hij als postbode fungeerde voor een gedetineerde cliënt. Die probeerde door middel van brieven afpersingsslachtoffers ertoe te bewegen een ontlastende verklaring over hem af te leggen. Het doorlezen van de brieven door de aangever gebeurde volgens het proces verbaal in het bijzijn van de advocaat. De aangife leidt tot doorzoekingen van de woning van de advocaat, zijn kantoor en auto, en daarbij wordt onder andere een Iphone 7 in beslag genomen.

Volgens de rechtbank zijn er voldoende aanwijzingen dat de advocaat ‘in bewuste samenwerking’ met zijn gedetineerde cliënt heeft geprobeerd getuigen te beïnvloeden. De rechtbank stelt dat daarmee ‘sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden, die het rechtvaardigen dat het verschoningsrecht wordt doorbroken’.

Toch meent de rechtbank dat het besluit over de inbeslagname van de telefoon – vanwege de omvang van het beslag – onvoldoende zorgvuldig en specifiek is geformuleerd. Het gaat volgens de rechtbank om ‘vele duizenden berichten’ (chats, e-mails, bestanden) op de telefoon. Om die reden moet een nieuwe rechter-commissaris zich over de materie gaan buigen.

De rechtbank geeft aan welke werkwijze de rechter-commissaris daarbij zou kunnen volgen:

- De advocaat wordt in de gelegenheid gesteld om rechter-commissaris ‘schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd aan te geven ten aanzien van welke inbeslaggenomen data sprake is van verschoningsgerechtigde informatie die – na een belangenafweging – niet vrijgegeven zou moeten worden. De rechter-commissaris zou hieraan een termijn kunnen verbinden en ervoor zorg kunnen dragen dat klager inzage krijgt in het beslag, voor zover dat ziet de image van de Iphone 7.’
- Het door de verschoningsgerechtigde overzicht van geheimhoudersinformatie zal alleen ter beschikking worden gesteld aan de rechter-commissaris en maakt geen deel uit van het strafdossier (onderstreping in de beschikking, red.)
- De rechter-commissaris belegt vervolgens een bijeenkomst, bij voorkeur in aanwezigheid van de deken, ter beoordeling van de vraag ten aanzien van welke gegevens afgeweken zal worden van het standpunt van klager.
- Deze rechter-commissaris kan zich voorts een hernieuwd oordeel vormen over de vraag of de gegevens van de image van de Iphone 7 onder het verschoningsrecht van klagers vallen (waarbij acht wordt geslagen op de eerder genoemde restricties), welk oordeel hij vastlegt in een hernieuwde, gemotiveerde, beschikking.

Het indienen van een klaagschrift hiertegen bij de rechtbank behoort hierna tot de mogelijkheden, aldus de rechtbank.

Klik hier voor de beschikking

 

    | Mail de redactie | Print