Inschrijving Tiebout-advocaat bij Raad voor Rechtsbijstand doorgehaald

Ron van Asperen van Tiebout Advocaten in Groningen is door de Raad voor Rechtsbijstand verwijderd van de lijst van toevoegingsadvocaten (doorhaling inschrijving). Dat bevestigt de advocaat desgevraagd. Hij zegt bezwaar te zullen maken tegen de maatregel.

Van Asperen wordt verweten dat hij op naam van andere advocaten van het kantoor toevoegingsaanvragen indiende, om zo het quotum van 250 'eenheden' te omzeilen. De Raad voor Rechtsbijstand heeft de uitspraak van de Raad van Discipline in deze zaak niet afgewacht: die wordt aanstaande vrijdag verwacht.

Van Asperen stelt dat hij wordt geslachtofferd. "U moet weten dat ik al zestien jaar in oorlog ben met de raad. Ik word nu voor twee zaken gestraft. De eerste is dat ik toevoegingen op naam van anderen heb aangevraagd, de tweede is dat ik te lastig ben." De Raad voor Rechtsbijstand wist volgens hem al sinds 2009 van de kwestie, en is nu, na publicaties en Kamervragen, ineens in actie gekomen. "Er is zeker druk uitgeoefend op die instelling."

De woordvoerder van de Raad voor de Rechtsbijstand zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. Op meer algemene vragen over doorhaling van de inschrijving luidt het antwoord: "De bevoegdheid tot doorhaling van een inschrijving bestaat vanaf het moment van inwerkingtreding van de Wet op de rechtsbijstand in 1994. Het is een eigenstandige bevoegdheid van het bestuur van de Raad die naast - maar ook los van - het tuchtrecht toegepast kan worden. Incidenteel wordt aan deze mogelijkheid tot doorhaling van een inschrijving toepassing gegeven."

Van Asperen ziet de toekomst somber in. Op de vraag wat hij vanaf januari gaat doen, hij stapt dan op bij Tiebout, zegt hij: "Desnoods WC's schoonmaken."

    | Mail de redactie | Print