Jaarverslag tuchtcolleges: 19 advocaten onherroepelijk geschrapt in 2018

Er zijn in 2018 negentien advocaten onherroepelijk van het tableau geschrapt door de raden en het hof van discipline. Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag van de tuchtrechtspraak. Hierin staat ook dat het Hof van Discipline een turbulent jaar achter de rug heeft.

De raden van discipline hebben gedurende 2018 in eerste aanleg veertien advocaten van het tableau geschrapt; niet al deze beslissingen waren aan het eind van het jaar al onherroepelijk. In 2017 vielen er bij de vier raden weliswaar achttien schrappingsbeslissingen, maar die betroffen eveneens veertien advocaten. Het hof van discipline bekrachtigde in 2018 tien schrappingen, negen onvoorwaardelijke en negen voorwaardelijke schorsingen.

Het aantal schrappingen fluctueert door de jaren heen: hoewel het aantal in de voorgaande jaren iets lager lag, durven de raden en het hof daarom geen conclusies te trekken over bijvoorbeeld de kwaliteit van de advocatuur of een toename van het aantal misdragingen door advocaten.

Verder ontvingen de raden van discipline afgelopen jaar iets meer dan duizend nieuwe klachten – dit aantal is al enkele jaren stabiel – en gaven zij 856 tuchtrechtelijke oordelen. In circa een derde van de beslissingen werd een klacht (deels) gegrond verklaard. De gemiddelde doorlooptijd bij alle raden steeg van circa vijf maanden in 2017 naar zes en een halve maand in 2018, als gevolg van capaciteitsproblemen.

‘Al met al werd er op 17.784 Nederlandse advocaten in 2018 273 keer ingegrepen door de tuchtrechter,’ zo meldt het jaarverslag. ‘Dit betekent dat 1,5% van de advocaten met een lichtere of zwaardere ongunstige beslissing te maken kreeg.’ Dit is wel iets minder dan in 2017, toen bijna 2% van de advocaten op de vingers werd getikt. Gegronde klachten gaan meestal over slechte communicatie met de cliënt of prestaties die onder de maat zijn geweest.

'Nieuwe wet trekt zware wissel op functioneren hof'
In het jaarverslag is er speciale aandacht voor het turbulente jaar dat het Hof van Discipline in organisatorisch opzicht achter de rug heeft. Zo heeft de begin 2018 van kracht geworden Wet doorberekening toezicht en tuchtrecht juridische beroepen ‘een zware wissel getrokken op het behoorlijk functioneren van het Hof van Discipline’.

Volgens de nieuwe wet worden de kosten die verband houden met het toezicht en tuchtrecht, doorberekend aan de beroepsgroep via de Nederlandse Orde van Advocaten. ‘De begrotingscyclus 2018 ten aanzien van het hof van discipline is als gevolg hiervan tamelijk chaotisch verlopen,’ aldus het jaarverslag. Daarbij zijn er vorig jaar veel wisselingen geweest onder de plaatsvervangend voorzitters en was mede hierdoor het overleg van voorzitters het hele jaar onderbezet. 

Het aantal afgehandelde zaken daalde hierdoor naar 321, minder dan gepland. De hoeveelheid nieuwe zaken voor het hof steeg intussen naar 369, waardoor de werkvoorraad fors is gestegen.

Voorzitters: aantal klachten verminderd
In hun voorwoord blikken de dit jaar scheidende voorzitters van de raden (M.F. Baaij) en het hof (W.E.A. Gimbrère-Straetmans) terug op de afgelopen zes jaar, een periode waarin het aantal bij de tuchtraden binnengekomen klachten tegen advocaten fors is afgenomen. In 2012 kwamen er nog 1.400 klachten tegen advocaten binnen, tegenover iets meer dan duizend in 2018. De voorzitters houden in het midden of dit komt door het in 2015 ingevoerde griffierecht van 50 euro.

Mogelijk handelen dekens in het voortraject al vaker zaken af, bijvoorbeeld door zelf boetes op te leggen in het geval van overtreding van de controleregels of met behulp van bemiddelingsgesprekken, waardoor bij klagers de kou uit de lucht wordt gehaald. Gelet op het gedaalde aantal klachten worden er de laatste jaren relatief meer advocaten van het tableau geschrapt.

Baaij en Gimbrère-Straetmans spreken verder de wens uit dat ‘het tuchtrecht in de komende jaren aan effectiviteit zal winnen, in die zin dat er minder ongegronde klachten aan de raden worden voorgelegd en dat het geïntensiveerde toezicht van de dekens ertoe zal leiden dat de tuchtrechter (nog) sneller kan optreden tegen degenen die onder de maat van hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt presteren’.

Klik hier voor het jaarverslag

 

    | Mail de redactie | Print