Jurist in Bedrijf: Annelot Zweedijk, Holland Casino

Eerlijk gezegd had advocate Annelot Zweedijk nog nooit een voet in een casino gezet toen zij drie jaar terug begon als bedrijfjurist bij Holland Casino. Op dat moment kon zij bovendien nog niet bevroeden dat zij zich zou gaan bezighouden met once in a lifetime gebeurtenissen: een aanstaande privatisering en een nieuwe marktordening voor het casinowezen.

Door Joris Rietbroek

Zweedijk begon haar loopbaan als vastgoedadvocate bij Loyens & Loeff en maakte na 6,5 jaar de overstap naar een vastgoedconsultant, die onder meer een rol speelde in de renovatie van het Rijksmuseum en de aanleg van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn. De consultancy bleek echter toch niet wat zij ervan verwacht had.

Een koffieafspraak met een voormalig Loyens & Loeff-collega opende nieuwe deuren: hij bleek inmiddels bij Holland Casino te werken, waar op dat moment behoefte was aan een senior jurist met een specialisme in het vastgoedrecht. “Ik had niet direct affiniteit met de casinowereld, maar ging toch praten. Ik dacht toen vooral aan een juridische functie bij een bedrijf waarmee ik me kon identificeren, in de sportwereld bijvoorbeeld. Maar al snel was ik heel enthousiast over deze baan en het team.”

Toekomstbestendig
De eerste vestiging van Holland Casino opende in 1976 in Zandvoort, nadat het bedrijf eind 1975 de enige Nederlandse casinovergunning kreeg. Inmiddels zijn er veertien vestigingen, die per jaar zo’n 5,7 miljoen gasten verwelkomen. Mede door de crisis namen bezoekersaantallen en omzet de afgelopen jaren af; recentelijk stond het bedrijf onder verscherpt toezicht van de banken.

Onder meer als gevolg van deze ontwikkelingen bevindt het bedrijf zich in een vorig jaar ingezette, forse reorganisatie. Het bedrijf kwam hierdoor afgelopen voorjaar in het nieuws toen werknemers in staking gingen. Vanwege de kosten van de reorganisatie en een financiële herstructurering noteerde Holland Casino over 2013 een verlies van ruim 22 miljoen euro. Kostenbeheersing en afslanking bleken noodzakelijk om toekomstbestendig te worden, ook met het oog op de aanstaande privatisering van de Nederlandse casinomarkt. Het drie advocaten en een manager tellende juridische team van Holland Casino kreeg er door de reorganisatie taken bij (o.a. compliance) en legt nu direct verantwoording af aan het bestuur.

Verbouwingen
In eerste instantie richtte Zweedijk zich op vastgoedgerelateerde zaken: rond haar aantreden startte een project om alle Holland Casino’s te verbouwen en van een modernere look te voorzien. Hier kon zij haar vastgoedkennis opgedaan bij Loyens & Loeff en in de consultancy handig samenvoegen. “Uitdagend, want ik had daarbij met zeker tien partijen te maken, van de interieurbouwer tot de keukenleverancier voor de restaurants,” weet ze nog goed. “Er is binnen de vestigingen bovendien sprake van een gecompliceerde logistiek: er is het casino met zaken als beschermd geldtransport en camerabeveiliging en intussen moet de keukenlogistiek eveneens aan alle regels voldoen. Dit terwijl het overzicht voor de bezoeker bewaard moet blijven. Ik praatte veel met mensen die dit soort projecten begeleiden en overstelpte ze met vragen om onze contracten aan te kunnen scherpen. Waar nodig stuurde ik trajecten bij, zodat die binnen het budget en de termijnen konden worden afgerond, met zo min mogelijk hobbels onderweg.”

Zodra deze renovatieprojecten hun voltooiing naderden, verbreedde de aard van haar werkzaamheden. Vastgoedrecht bleef haar expertise, maar ook adviseerde Zweedijk al gauw over inkoop- en marketinggerelateerde zaken. Ook ondersteunt de juridische afdeling de vestigingen zelf: “De casinomedewerkers bellen geregeld met juridische vragen, of het nu gaat over de vleesleverancier die de slagboom kapot heeft gereden of een casinogast die een greep in de bak met fiches heeft gedaan. Dat komt voor; dan doen we aangifte en begeleiden we de zaak vanuit het hoofdkantoor. We sluiten verder ook contracten met artiesten of dj’s die geregeld in de casino’s optreden.”

Toezichthouders
Bijna veertig jaar na oprichting heeft Holland Casino nog altijd het Nederlandse monopolie op de exploitatie van casino(tafel)spelen. “We hebben als semistaatsbedrijf in de vorm van een stichting zodoende te maken met veel toezichthoudende instanties,” vertelt Zweedijk. “Ten eerste vallen we rechtstreeks onder de ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie. Justitie bepaalt wat de voorwaarden zijn om dit bedrijf uit te kunnen oefenen en Financiën krijgt onze winst. Er is toezicht op ons van onder meer de Kansspelautoriteit, het College Bescherming Persoonsgegevens, de Reclame Code Commissie en de Autoriteit Consument en Markt. En uiteraard zijn er geregeld controles door De Nederlandsche Bank, ook in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme (WWFT). Dat we met zoveel instanties te maken hebben, houdt het werk ontzettend interessant. Bovendien onderhoudt Legal sinds de reorganisatie zelf de contacten.”

Holland Casino staat echter aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Het huidige kabinet legde in oktober 2012 in het regeerakkoord de intentie vast om Holland Casino te privatiseren en de kansspelmarkt te openen. Als de Eerste en Tweede Kamer op termijn instemmen met een nieuw wetsvoorstel, verliest Holland Casino zodoende haar monopoliepositie.

Online kansspelen
Dat is niet alles: een tweede wetsvoorstel dat online kansspelen in Nederland moet legaliseren, is momenteel in behandeling. Ook al wordt er in Nederland volop gespeeld via veelal vanuit het buitenland gehoste websites, Holland Casino heeft tot op heden nooit een online casino mogen exploiteren. De aanstaande wetwijziging kan hier verandering in brengen, en dus is de voorbereiding op zulke online activiteiten al jaren gaande. “Illegale concurrentie is voor ons natuurlijk altijd vervelend geweest,” zegt Zweedijk. “Wij mogen immers geen online activiteiten ontplooien, maar moeten ons wel aan diverse regels houden. Dergelijke goksites hoeven dat niet, betalen bovendien geen belasting in Nederland en houden bovendien potentiële gasten bij ons weg.”

Het bedrijf is daarom gelukkig met het wetsvoorstel, al blijft de vrees voor oneerlijke concurrentie vooralsnog bestaan. Zweedijk: “Het online belastingtarief zal substantieel lager zijn dan het tarief voor fysieke kansspelaanbieders. Dat is voor ons bezwaarlijk. We hopen daarom dat het wetsvoorstel op dit punt nog kan worden aangepast.” Hield Zweedijk zich vorig jaar bijna fulltime bezig met de aanbesteding van een online Holland Casino, momenteel adviseert zij hoofdzakelijk over de aanstaande privatisering en de nieuwe marktordening.

Samenwerking met De Brauw
Externe advisering omtrent deze aanstaande privatisering is er van De Brauw Blackstone Westbroek, sinds jaar en dag het advocatenkantoor waar Holland Casino een vaste samenwerking mee heeft. “Een privatisering gebeurt überhaupt maar eens in de zoveel jaar; mijn collega’s en ik hebben dat in onze carrière nog nooit meegemaakt. Dan kom je bij de meest ervaren advocaten van een groot kantoor uit.”

Ook de arbeidsrechtelijke kwesties als gevolg van de reorganisatie zijn – onder de hoede van HR - uitbesteed. Met legalisering van online kansspelen op komst werkt Holland Casino recentelijk ook met het Amsterdamse SOLV., nichekantoor op het gebied van IE/IT. Soms hangt de keuze voor een advocatenkantoor van de zaak af. “Er dreigde bijvoorbeeld onlangs een geschil rond een aanbesteding. Dan bekijken we of zo’n kwestie naar De Brauw moet of dat we het uit kostenoverwegingen met ‘lichter geschut’ afkunnen.”

Regulering
Het kan ietwat dubbel overkomen: Holland Casino zet weliswaar miljoenen om door de aanbieding van kansspelen, maar heeft vanuit het oogpunt van regulering tegelijkertijd een taak om gokverslavingen zoveel mogelijk tegen te gaan. “Het bedrijf is opgericht vanuit een zeker publiek belang, met de gedachte dat er altijd behoefte zal zijn om aan kansspelen mee te doen. Dat kan voor mensen leuk en spannend zijn, maar je kunt het beter gereguleerd aanbieden om het te kunnen controleren.”

Wie een Holland Casino wil betreden, moet zich zodoende legitimeren, waarna het bezoek wordt geregistreerd. “Merken wij dat een persoon vaak komt, dan gaan we discreet het gesprek aan. Dat het frequente bezoek ons is opgevallen en dat wij ons afvragen of iemand het gedrag wel onder controle heeft.”

Verdachte transacties
Op de casinovloer zelf vervult de eigen securitytak van het bedrijf een cruciale controlerende taak. Ook wordt er gelet op naleving van de WWFT. “Onze beveiligingsmensen houden de spelen en eventuele verdachte transacties scherp in de gaten,” vertelt Zweedijk. “Dat is volledig geïntegreerd in onze bedrijfsvoering en zo nodig geven wij hen updates. Als iemand bijvoorbeeld met een briefje van 500 euro wil afrekenen, dan vraagt dat om aandacht in het kader van de WWFT. Meestal gaan we het gesprek aan: ‘kunt u de afkomst van dit geld uitleggen?’ Als er een luchtje aanzit, kan de toegang worden ontzegd en volgt er mogelijk nader onderzoek door een van de instanties. Als de gast een plausibele reden heeft, wordt het in ieder geval aangetekend.”

Er zijn kortom genoeg uiteenlopende en spannende zaken voor Zweedijk om zich op te storten; drie jaar terug had ze niet durven denken dat ze bij Holland Casino voor zulke juridische uitdagingen zou komen te staan. “Iedere paar maanden gebeurt er wel iets nieuws. De afgelopen tijd heb ik me meer verdiept in IE- en IT-recht, ik krijg steeds meer te maken met privacyvraagstukken en een privatisering maak je misschien maar eens in je leven mee. Waar een goede gok in je loopbaan kortom al niet toe kan leiden…”

    | Mail de redactie | Print