Kabinet vult tekort rechtspraak aan met 50 miljoen euro

Het kabinet steekt nog dit jaar 50 miljoen extra in de rechtspraak ‘ten behoeve van de financiële balans’. Dit blijkt uit de maandag gepubliceerde voorjaarsnota van minister Hoekstra van Financiën. De aanvulling is bedoeld om een acuut financieel tekort bij de rechtspraak weg te werken.

Verder wordt bij het Openbaar Ministerie een eerder opgelegde taakstelling van 12 miljoen euro teruggedraaid, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie en de rechtspraak zijn momenteel nog in overleg over structurele financiering voor de komende jaren. Voor Prinsjesdag moeten deze onderhandelingen zijn afgerond.

De tekorten bij de rechtspraak worden onder meer veroorzaakt door een flinke daling van het aantal rechtszaken terwijl de vaste kosten nauwelijks afnemen. Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, noemt het extra geld ‘een noodzakelijke eerste stap om onze organisatie weer financieel gezond te krijgen’. 

“Hiermee houden we het hoofd dit jaar boven water. Maar de komende jaren is er meer nodig om kwalitatief hoogwaardige rechtspraak te kunnen blijven leveren. Denk daarbij aan investeringen die nodig zijn voor digitalisering, om de werkdruk te verlagen en steeds complexere zaken te kunnen behandelen.” 

In totaal krijgt het ministerie van Veiligheid en Justitie er in 2019 270 miljoen euro bij: de grootste delen hiervan gaan naar asiel en forensische zorg. Vanaf 2020 gaat er structureel ruim 100 miljoen extra naar het operationele proces van de asielketen. Voor de forensische zorg trekt het kabinet in de komende drie jaar 220 miljoen euro extra uit.

De voorjaarsnota 2019 is hier te downloaden

 

    | Mail de redactie | Print