Medewerking gevraagd bij onderzoek grensoverschrijdende advocatuur

Panteia (een Nederlands onderzoeksbureau) doet samen met de Universiteit van Maastricht onderzoek naar het wettelijk kader voor het vrije verkeer van advocaten binnen de EU. Doel is de relevante wetgeving te evalueren - in het bijzonder de dienstenrichtlijn en de vestigingsrichtlijn - en input te leveren voor toekomstig beleid.

Om een helder beeld te krijgen van de praktijk en om inzicht te krijgen in de verschillende ervaringen van advocaten, wordt er een brede consultatie gehouden door middel van een internetenquĂȘte. Om die in te vullen, is geen kennis van de richtlijnen vereist. Het invullen duurt 15 minuten en dat kan tot 20 augustus. U kunt de vragenlijst hier vinden.

    | Mail de redactie | Print