Meer 65+-notarissen werken door

Meer notarissen dan voorheen zijn nog werkzaam terwijl ze de leeftijd hebben bereikt van 65 jaar of ouder. In juli 2012 waren er 36 notarissen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikten, terwijl dat er twee jaar geleden, in mei 2010, nog 9 waren. Dat blijkt uit factsheets van de Koninklijke Notariƫle Beroepsorganisatie.

In mei 2010 schreef de KNB op basis van de leeftijdsverdeling van de Nederlandse notarissen nog: 'Duidelijk is dat er een golf aankomt van mannelijke notarissen die de komende jaren met pensioen gaan.' Dat is inderdaad het geval, alleen wordt het moment van pensionering door steeds meer notarissen enkele jaren uitgesteld. Een verklaring daarvoor wordt in de factsheet niet gegeven, maar aangenomen mag worden dat dit mede een gevolg is van de slechte economische omstandigheden en onzekere situatie bij de pensioenfondsen, waaronder ook die van het notariaat.

Dit jaar werden er 17 notarissen van 65 jaar geteld, 10 van 66, 6 van 67 jaar, 2 van 68 jaar en 1 notaris is zelfs al 69 jaar oud. Twee jaar geleden waren er 8 notarissen van 65 jaar en 1 van 67. Het zijn overigens alleen mannen die op die leeftijd nog in het notariaat werken.

De leeftijd van (kandidaat-)notarissen is ook in zijn geheel omhoog gegaan. In mei 2010 was de gemiddelde leeftijd van notarissen die ingeschreven staan bij de KNB 47,7 jaar. De gemiddelde leeftijd van vrouwen lag op 44,6 jaar en die van mannen op 48,4 jaar. In juli 2012 is het gemiddelde gestegen tot 49,3 jaar, met vrouwen op gemiddeld 45 en mannen op 52,5 jaar.

Meer vrouwen

Dit jaar is 20% van de notarissen vrouw, dat is 3% meer dan twee jaar geleden. Het aandeel vrouwen is het grootst in de leeftijdscategorieƫn 30-40 jaar (37%) en 40-50 jaar (26%). Die percentage zijn ten opzichte van mei 2010 gestegen met respectievelijk 5 en 2%.

Leeftijdsverdeling notariaat 2012

Bron: KNB, Factsheet juli 2012
    | Mail de redactie | Print