Modelarbeidsovereenkomst stagiairs geïndexeerd met 0,7%

Overeenkomstig de bepaling van de Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiairs en de daarbij behorende modelarbeidsovereenkomst worden vanuit de algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten de salarissen van de stagiairs jaarlijks geïndexeerd. Voor de bepaling van het te hanteren percentage wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex met peildatum oktober: dat is dit jaar 0,7%. Het betreft hier een modelarbeidsovereenkomst: kantoren zijn niet verplicht dit salaris aan stagiairs te betalen.

De algemene raad heeft op 2 december jl. bepaald dat de stagiair-salarissen gebaseerd op de modelarbeidsovereenkomst met ingang van 1 januari 2016 zullen bedragen:

• voor een eerstejaars: € 2.283 (was € 2.267)
• voor een tweedejaars: € 2.602 (was € 2.584)
• voor een derdejaars: € 2.891 (was € 2.871)

    | Mail de redactie | Print