Moszkowicz: "Iedere mafkees kan journalist worden!"

Maandag diende het kort geding dat Robert Moszkowicz tegen De Telegraaf heeft aangespannen. De krant heeft zijn goede naam bevlekt, vindt hij, en dat moet rechtgezet worden door middel van een rectificatie en € 50.000 schadevergoeding. Vraag van de rechter aan de journalisten: "Moet Moszkowicz zijn leven lang een zwart schaap blijven?"

Tien minuten te laat komt Robert Moszkowicz monter de rechtszaal binnenlopen, omgeven door een zoete wolk parfum. Moszkowicz loopt langs de tegenpartij, de Telegraafjournalisten Johan van den Dongen en Martijn Koolhoven, en schuift aan bij zijn raadsman, mr. Hovius uit Zwolle, die alvast is begonnen aan de zaak.

Moszkowicz heeft kennelijk geluisterd naar het eerdere advies van rechter Peeters, en een advocaat meegebracht. Deze rechter dreigde hem een maand geleden op de gang te zetten omdat hij zich teveel liet gaan. Tijdens dat kort geding stak hij zelfs zijn middelvinger op, vermoedelijk naar de tegenpartij. Zo onrustig als Moszkowicz was tijdens die vorige zitting, zo bedeesd is Hovius. De advocaat lepelt op bedompte wijze zijn pleitnota op. Rechter Rullmann vindt dat zijn stemvolume wel wat omhoog mag.

Waarom zit iedereen hier vandaag? De Telegraaf heeft een serie artikelen over Moszkowicz gepubliceerd waarin de ex-advocaat door twee ex-cliënten wordt beschuldigd van oplichting en bedrog. De rechtszaak die daar uit voortvloeide won Moszkowicz, maar hij vindt dat De Telegraaf onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat hij werd gezuiverd van blaam. In plaats daarvan werd hij "vrijgesproken, als zou het een strafzaak betreffen". Moszkowicz wil een rectificatie en vergoeding voor de geleden materiële en immateriële schade: €50.000.

Zwart Schaap?
De Telegraaf deed een "tactische zet" en plaatste afgelopen vrijdag een artikel dat opgevat zou kunnen worden als een uitgebreidere weergave van de feiten, een soort rectificatie. Rechter Rullmann leest het stuk voor, want Hovius kent het nog niet. "Moet dit nogmaals gepubliceerd worden?" vraagt Rullmann aan de eisers. "De angel is er nog niet uit," zegt Hovius. Volgens hem is de schade niet weggenomen van de "uiterst negatieve publicaties".

Bij de totstandkoming van de artikelen van Koolhoven en Van den Dongen zou Moszkowicz onvoldoende gelegenheid hebben gekregen om zijn kant van het verhaal te geven. Daarnaast kwalificeert ieder artikel hem als een bepaald boerderijdier, behangen met donkere wol. Een dier dat erom bekend staat in spreekwoorden op te duiken, vooral in relatie tot familiezaken. Opgesomd komt het neer op "reputatiemoord", waardoor Moszkowicz materiële schade heeft geleden en zijn kwaliteit van leven als mager bestempeld kan worden. "Het vet is van de boterham," aldus Hovius. Moszkowicz knikt instemmend.

Hovius noemt nog wat arresten op van andere zaken waarbij goede naam van BN'ers geschonden werd door infame en abjecte beschuldigingen; onder andere broer Bram. Rechter Rullmann kakt in, en trekt haar gezicht scheef met de hand waar ze haar hoofd op steunt. "Verstaat u mij nog?" vraagt Hovius opeens. "Jajaja," schikt Rullmann wakker. "Ik dwaalde een beetje af, want ik ken al die jurisprudentie al. Jammer dat u geen leuk vonnis van mij ertussen heeft gedaan." Einde pleidooi Hovius.

Moszkowicz krijgt ook nog even het woord: "Beveiligers en verpleegkundigen moeten een verklaring van goed gedrag overleggen maar iedere mafkees kan journalist worden!" Volgens Moszkowicz probeert De Telegraaf zijn nieuwe start als jurist de kop in te drukken.

Verweer
De advocaat van De Telegraaf, mr. De Kemp, benadrukt de zorgvuldigheid waarmee de artikelen zijn gemaakt en stelt dat er geen sprake is van onjuiste weergave van de feiten. Citaten zijn "letterlijk verwerkt," aldus De Kemp. En hoor en wederhoor is ook netjes toegepast. De jurist heeft een artikel voor publicatie gefaxt gekregen en er is naar hem gebeld. "De Telegraaf hoort nog op een andere manier van mij," was zijn antwoord naar Van den Dongen, aldus een transcriptie van het bewuste telefoongesprek met een telefoniste van het juristenkantoor. Moszkowicz zegt dat hij nooit wat gezien heeft.

De Kemp noemt de geëiste rectificatie van Moszkowicz "een advertorial". Daarop vraagt rechter Rullmann Moszkowicz om een eventuele rectificatie ter plekke te dicteren. Deze begint, maar wordt al snel onderbroken door de rechter: "Erg grappig hoor, u maakt weer een advertentie voor uzelf". De twee Telegraafjournalisten horen het glimlachend aan.

Er volgen nog wat herhaling van zetten door beide partijen. Rullmann vindt het welletjes. Ze vraagt nog aan de journalisten "of Robert Moszkowicz de rest van zijn leven het zwarte schaap van de familie moet blijven?" De reporters verwijzen naar Moszkowicz' verleden en het feit dat Moszkowicz door zijn vader Max ooit zo bestempeld is. Moszkowicz heeft zijn slechte naam aan zichzelf te danken, vinden ze.

Of de rechter er ook zo over denkt, weten we op veertien oktober.


    | Mail de redactie | Print