'Nader onderzoek nodig naar rol notarissen in ondermijning Amsterdam’

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dringt aan op nader onderzoek naar de betrokkenheid van notarissen in ‘de ondermijning’ in Amsterdam, zoals die aan het licht kwam in het vorige week gepresenteerde onderzoek De achterkant van Amsterdam. ‘Voor notarissen die bewust meewerken aan fraude en witwassen is in de beroepsgroep geen plaats.’

‘Ontluisterend’, zo noemt de KNB het door hoogleraar Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp geschetste beeld van omvangrijke drugs gerelateerde ondermijning en verwevenheid van onder- en bovenwereld in de hoofdstad. De onderzoekers concluderen in hun rapport onder meer hoe Amsterdam ‘ruim baan heeft gemaakt voor een bonte optocht van hele en halve drugscriminelen, een penoze van scharrelaars en profiteurs, van bemiddelaars en afpersers, van dubieuze notarissen en makelaars, van crimineel voetvolk […].’

Een geïnterviewde hoge politiefunctionaris omschrijft bijvoorbeeld hoe ‘vastgoedmakelaars zich hebben verenigd met criminelen. Tot de kring behoren ook notarissen, accountants en advocaten. Men komt bij elkaar op advocatenkantoren. Daar geldt wettelijk geregelde vertrouwelijkheid. Op die geheimhouding kunnen de deelnemers zich in voorkomende gevallen beroepen.’

Betrokken beroepsgroepen zoals notarissen, accountants, belastingadviseurs en makelaars stellen de signalen wel te onderkennen, maar een totaalbeeld van de problematiek hebben zij niet. ‘De KNB deelt deze laatste conclusie,’ aldus de beroepsvereniging op de eigen website. ‘Vooral omdat de gesprekspartners ook notarissen beschuldigen van betrokkenheid, zonder die beschuldigingen nader te onderbouwen met concrete bewijzen. De KNB wil daarom graag weten wat er precies speelt en hoeveel en welke notarissen hierbij zijn betrokken. Voor notarissen die bewust meewerken aan fraude en witwassen is in de notariële beroepsgroep geen plaats.’

Een van de rollen die de KNB zichzelf toebedeelt is het terugdringen van ‘bewuste dan wel onbewuste’ medewerking van notarissen aan frauduleuze en (witwas)transacties, vooral inzake vastgoed, de oprichting van rechtspersonen en aandelentransacties. Op 17 september vindt er een bijeenkomst plaats over dit thema met het Amsterdamse notariaat en de Makelaarsvereniging Amsterdam.

 

    | Mail de redactie | Print