Nationale Notaris laat participatiemodel los, Kamervragen over samenwerkingen

Keten Nationale Notaris ziet zich gedwongen om afscheid te nemen van haar participatiemodel, dat met meerdere aangesloten notariskantoren overeen was gekomen. Begin deze maand verbood de Kamer voor het notariaat dit model – waarin Nationale Notaris 49% aandeelhouder is van een deelnemend kantoor – omdat deze vorm zou kunnen conflicteren met de onafhankelijke positie van de notaris. Intussen stelt de SP Kamervragen over notariële samenwerkingen.  

De Kamer voor het notariaat constateerde meerdere punten in de participatieovereenkomst met Nationale Notaris die ‘de onafhankelijkheid en de zeggenschap van de notaris te veel beperken’, waaronder het gezamenlijk opstellen van de jaarbegroting en de verplichting dat 90% van de particuliere vastgoedakten in het backoffice van NNH moet worden voorbereid.

Hoewel directeur Peter van de Vossenberg zegt een kleine slag om de arm te houden, is het volgens hem ‘voor 99%’ zeker dat de betreffende vijf notariskantoren voortaan via het reguliere samenwerkingsmodel (franchise) verbonden zullen zijn aan Nationale Notaris, net als alle andere aangesloten kantoren.

“Ik betreur de uitspraak wel,” zegt hij. “We hebben in 2012 afstemming gehad met KNB en BFT over het participatiemodel, en toen bleek uit niets dat het niet mocht.” De betrokken Alkmaarse notaris loopt het risico uit het ambt te worden ontzet als de huidige samenwerking met Nationale Notaris niet zou worden beëindigd of gewijzigd zou worden. “Dat willen we uiteraard niet, dus moeten we het model loslaten.”

Nationale Notaris zou in beroep kunnen gaan tegen de beslissing van de Kamer voor het notariaat die specifiek Nationale Notaris Alkmaar betrof, maar dit heeft volgens Van de Vossenberg weinig zin. Begin februari is tijdens de KNB-ledenraad namelijk de nieuwe Verordening Interdisciplinaire samenwerking 2015 aangenomen, waarin onder meer wordt verboden dat ‘aandelen in een praktijkvennootschap in handen zijn van anderen dan notarissen en beoefenaren van een toegestaan beroep’.

SP stelt Kamervragen
Intussen heeft Tweede Kamer-lid voor de SP Michiel van Nispen een reeks Kamervragen gesteld aan minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) over samenwerkingsverbanden tussen notarissen en niet-notarissen en de Verordening Interdisciplinaire Samenwerking 2015. Hij wil onder meer weten of het voor notarissen nog wel duidelijk is met wie zij wel en niet mogen samenwerken.

Ook wil hij weten waarom franchiseovereenkomsten of diensten als de HEMA-notarisservice wel acceptabel zouden zijn volgens de verordening, en of samenwerkingen ‘tussen andere ondernemers en notarissen, die onder een gezamenlijke naam de markt betreden, worden getoetst aan de verordening’.

Klik hier voor de Kamervragen

 

    | Mail de redactie | Print