Netwerk voor kantoren met inloopspreekuur bijna op sterkte

Het Landelijk Netwerk Gratis Inloopspreekuur Advocaten is bijna op de sterkte die initiatiefneemster Valerie Vallenduuk wilde bereiken toen zij bijna anderhalf jaar geleden begon. 45 advocatenkantoren uit het hele land die inloopspreekuren houden zijn inmiddels aangesloten. Even waren dat er meer dan 50, maar door de verhoogde bijdrage haakten enkele kantoren af.

In december 2011 schreven we nog dat zich binnen twee maanden achttien kantoren hadden aansloten bij het netwerk. De meeste daarvan hielden al gratis inloopspreekuren, maar zagen in het netwerk een manier om er meer bekendheid aan te geven. De essentie van het netwerk is dat de kantoren een gezamenlijke bijdrage leveren voor de advertentiekosten, en via het platform - de website www.inloopspreekuuradvocaat.nl - beter vindbaar zijn voor rechtzoekenden.

Op dit moment doen 45 kantoren mee in ongeveer 50 plaatsen. Per dag melden zo'n tien tot vijftien mensen zich via de website aan voor een spreekuur bij kantoren door het hele land. Aanvankelijk was dat ongeveer het aantal mensen dat zich per week aanmeldde.

Bijdrage meer dan verdubbeld

Het is wel de bedoeling dat het aantal aangesloten advocatenkantoren weer boven de 50 komt, zegt initiatiefneemster Vallenduuk van Vallenduuk Advocaten uit Haarlem. Om het netwerk echt landelijk dekkend te maken, zoekt ze nog kantoren in negen steden: Arnhem, Nijmegen, Lelystad, Almere, Hilversum, Almelo, Dordrecht, Middelburg en Amersfoort. De recente verhoging van de bijdrage heeft echter wat kantoren weggejaagd, vertelt ze. Sinds januari 2012 betaalden kantoren een bijdrage van 55 euro per maand. Nu is dat bedrag meer dan verdubbeld naar 125 euro. "Dat was voor sommige kantoren een schok. Een aantal kantoren is daardoor afgehaakt."

De BV die Vallenduuk ten behoeve van het netwerk oprichtte heeft het afgelopen jaar 4000 euro verlies gedraaid. Dat betekent dat er meer geld in het laatje moet komen. Vallenduuk: "Ik vind het leuk om te doen, maar ik doe het ernaast en ik ga er niet zelf op toeleggen. Ik wil het professioneel doen, en het loopt goed. Maar dat kost geld. Ik heb bijvoorbeeld iemand die ongeveer acht uur per week de marketing doet. En ik ben nu flink met de website bezig, om die te professionaliseren. Ik investeer nu meer in de website en de vindbaarheid. Als die stap eenmaal is gemaakt, gaan de kosten misschien wel weer wat omlaag, maar dat kan ik nu nog niet zeggen."

1 miljoen omzet

Het aangesloten zijn bij het netwerk levert de advocatenkantoren overigens ook wat op. Omdat particulieren hen via de website beter kunnen vinden, komen er meer mensen op het spreekuur, wat weer resulteert in meer zaken. Vallenduuk: "Ik heb een schatting gemaakt waaruit blijkt dat uit de website jaarlijks zo'n 1 miljoen omzet wordt gerealiseerd, met een gemiddelde van ruim 20.000 euro omzet op jaarbasis per kantoor. Sommige kantoren hebben honderd doorverwijzingen via onze site, andere dertig. Als uit een deel daarvan ook daadwerkelijk werk komt en een zaak gemiddeld zo'n 1000 euro opbrengt, loopt dat aardig op. En dat is dan een voorzichtige schatting, want niet elke klant komt op basis van toevoeging bij de advocaten. Betalende klanten leveren nog meer op. De investering is daarentegen slechts 1500 ex BTW per jaar plus die ene uur per week, dus zo'n 52 uur per jaar."

Rechtenstudenten

Om het nog aantrekkelijker te maken voor advocaten om mee te doen, denkt Vallenduuk na over een vorm waarbij rechtenstudenten een dag per week op de advocatenkantoren stagelopen. "Zij mogen dan het inloopspreekuur doen en waar nodig direct actie ondernemen. Omdat sommige vragen gaan over dingen als een kapotte magnetron, is het voor de kantoren handig dat de studenten alvast een schifting maken in de zaken, en sommige dingen direct zelf kunnen oplossen. Voor de studenten is het een manier om praktijkervaring op te doen, en de advocaten hoeven wat minder tijd te investeren. "En voor de rechtzoekende kan soms al direct gratis een vervolgactie worden ondernomen, zoals het opstellen van een brief. Meer service dus."

    | Mail de redactie | Print