Nieuwe partners en transfers

Benthem & Gratama, JPR, Nysingh, Lexence, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en KienhuisHoving benoemen nieuwe partners. Ook Dijkstra Voermans en Dudok hebben nieuwe partners benoemd. Mark van den Berg is van AKD Prinsen Van Wijmen naar Dijkstra Voermans overgestapt en Jacqueline Hoek heeft Houthoff Buruma verlaten voor een partnerschap bij Dudok Bouw- en Vastgoedrecht te Amsterdam.


Nieuwe partner Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Per 1 januari 2008 is Wemmeke Wisman (33) als partner toegetreden tot advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Wisman studeerde rechten en klassieke talen aan de Universiteit Leiden.

Wemmeke Wisman is sedert 1998 verbonden aan Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en maakt deel uit van de sectie Civiel (proces)recht. Zij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en contractenrecht. Een bijzonder accent binnen haar praktijk ligt op het voeren van procedures voor overheden op het grensvlak van civielrecht en (internationaal) publiekrecht.

Gevierd?
"Mijn oude patroon had me van tevoren al gevraagd om de avond vrij te houden. Om een uur of zes haalde de voorzitter van mijn sectie mij op met een grote bos bloemen en nam me mee naar de partnervergadering, waar ik welkom werd geheten als nieuwe partner. Hoewel ik vrijwel dagelijks met dezelfde mensen aan de lunchtafel zit, was het moment dat ik binnenkwam en alle partners mij met de flûtes in de hand in een kring stonden op te wachten bijzonder feestelijk en ook wel een beetje indrukwekkend. En verder is het natuurlijk nooit te laat om dit te vieren met een paar mooie nieuwe laarzen."

Ambitie?
"In de toekomst hoop ik nog veel meer interessante en bijzondere zaken te behandelen dan ik tot nu toe heb gedaan. Het zwaartepunt in mijn praktijk ligt bij zaken op het snijvlak van publiek- en privaatrecht. Niet zelden spelen zaken in het brandpunt van de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de restitutie van in de oorlog geroofde kunst of de recente discussie rond de gewijzigde tariefstructuur van het straattaxivervoer. Ik ben heel gelukkig met de inhoud van mijn praktijk. Dat wil ik zo houden. Mijn ambitie is die praktijk verder te laten groeien."

Nieuwe vennoot bij Benthem & Gratama
Benthem & Gratama Advocaten heeft sinds 1 januari twee nieuwe partners. Jan Teun Fuller en André Smink zijn toegetreden tot de maatschap. Jan Teun Fuller was in april 2007 overgestapt van Nysingh Advocaten naar Benthem & Gratama en André Smink is al sinds 2002 werkzaam voor het kantoor.

Jan Teun Fuller is gespecialiseerd in Bestuursrecht en Agrarisch recht. Hij startte zijn carrière als jurist bij de gemeente. In 2001 trad hij in dienst bij Nysingh advocaten & notarissen. Sinds april 2007 werkt hij bij Benthem & Gratama advocaten.

Gevierd?
"Nadat de formaliteiten waren afgerond heb ik mij gemeld bij de op ons kantoor gebruikelijke vrijdagmiddagborrel. Met mijn vrouw ben ik vervolgens een hapje gaan eten. Dit laatste lijkt normaal, in ons geval was dit al zeker 2 jaar niet gebeurd. Dit wordt overigens met name veroorzaakt door onze jonge kinderen."

Ambitie?
"Mijn voornaamste ambitie is en was om gezond te blijven. Slaag ik daarin dan ben ik al een eind op de goede weg. Daarnaast zou ik graag zien dat klanten 'graag' naar ons kantoor blijven komen omdat zij goed en prettig worden bijgestaan. Vervolgens zou ik graag zien dat ook onze medewerkers dit gevoel hebben én dit gevoel uitstralen."

André Smink is sinds 1 januari 2008 de jongste vennoot (34 jaar) van Benthem & Gratama advocaten. Hij is sinds 6 jaar werkzaam voor dit advocatenkantoor. André Smink werkt in de sectie Ondernemingsrecht en is gespecialiseerd in overnames en fusies en heeft de Grotius opleiding Nederlands en Europees Mededingingsrecht afgerond.

Gevierd?
"Eerlijk gezegd heb ik dit moment nog niet gevierd. Dat komt wellicht nog. De partnerbenoeming is een proces. Op het moment dat je het bent, is het hele speciale er al af. Je stapt op 1 januari ook niet met een ander gevoel het kantoor binnen. Uiteraard ben ik er wel heel blij mee."

Ambitie?
"Iemand zei dat je persoonlijke 'carrière' met de benoeming tot partner stopt. Daar zit wat in, hoewel er natuurlijk ook wel het een en ander op valt af te dingen. Mijn ambities liggen in ieder geval wel voornamelijk op kantoorniveau. Als kantoor is er nog veel te bereiken."

Herstel, Tian (JPR)Toetreding Tian Herstel tot maatschap JPR Advocaten
Per 1 januari 2008 is Tian Herstel toegetreden tot de maatschap van JPR Advocaten. Herstel is werkzaam in Groenlo en is gespecialiseerd in insolventierecht en vennootschapsrecht. Herstel werkt sinds 1997 als advocaat en is sinds 1 september 2000 aan JPR verbonden.

Gevierd?
"Op kantoor is tijdens het maatschapsweekend in Praag uitgebreid aandacht aan mijn toetreding besteed, compleet met champagne."

Ambitie?
"Mijn aandacht zal zich voornamelijk richten op de verdere uitbouw van mijn ondernemingsrecht- en insolventierechtpraktijk. Gezien de ontwikkelingen op wetgevingsgebied zal daar op korte en middellange termijn meer dan genoeg werk te doen zijn."

Marc van den Berg maakt overstap naar Dijkstra Voermans
Marc van den Berg (1965) is op 1 januari 2008 toegetreden tot de Maatschap van Dijkstra Voermans. Van den Berg versterkt de vestiging Eindhoven en zal daar verantwoordelijk zijn voor de verdere op- en uitbouw van de praktijk. Na zijn afstuderen in 1991 aan de Universiteit Utrecht is Van den Berg als advocaat verbonden geweest aan AKD Prinsen Van Wijmen te Eindhoven, sinds 1999 als partner. Van den Berg is specialist op het gebied van fusies & overnames, joint ventures, commerciële samenwerkingsverbanden en overige ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, zoals aandeelhoudersgeschillen en (bestuurders)aansprakelijkheid.

Gevierd?
"Wij hebben twee jonge kinderen en 'feestjes' worden nog gevierd in het pannenkoekenrestaurant. Mijn vrouw had twee maanden eerder een soortgelijke carrièreswitch gemaakt en de kinderen konden niet wachten om mijn overstap naar Dijkstra Voermans weer met stroop en poedersuiker te vieren. Een paar dagen later hebben mijn vrouw en ik dat in een goed restaurant nog eens overgedaan."

Ambitie?
"Leuke zaken doen en tegelijkertijd samen met de andere partners van Dijkstra Voermans het kantoor nog beter op de kaart zetten.

De overstap
"Ik heb 16 jaar bij AKD Prinsen Van Wijmen gewerkt. Na zo'n lange periode is het goed om iets nieuws te gaan doen. De mensen bij Dijkstra Voermans zijn jonge, ambitieuze en zeer enthousiaste professionals. De onderlinge sfeer en de visie over de richting die het kantoor op moet spraken mij erg aan. Over en weer was er met de andere maten snel een klik. Daarnaast zie ik de strategische alliantie met BDO als een absolute meerwaarde voor de ondernemingsrechtelijke praktijk. De gesprekken die ik inmiddels met enkele BDO partners in Zuid-Nederland heb gevoerd bevestigen de warme relatie die er tussen beide organisaties bestaat en de mogelijkheden die die relatie biedt."

Nysingh benoemt drie nieuwe partners
Nysingh heeft drie nieuwe partners benoemd. Hanneke Frijlink, Joris de Leur en Pieter van Dijk zijn per 1 januari 2008 als aandeelhouder tot de vennootschap toegetreden.

Frijlink, Hanneke (Nysingh)Hanneke Frijlink (39) werkt sinds 2001 bij Nysingh. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, met een accent op de ontslagpraktijk, en heeft cliënten bij ondernemingen en in de gezondheidszorg .

Gevierd?
"Met een etentje en veel bloemen."

Ambitie?
"De ontwikkeling van mensen Zodanig in hen investeren en faciliteren dat zij op een hoger plan kunnen worden gebracht. Daarnaast permanent werken aan de kwaliteit van de organisatie."

De Leur, Joris (Nysingh)Joris de Leur (35) werkt sinds 2001 bij Nysingh. De Leur is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, waarbij hij zich voornamelijk bezighoudt met transactiewerk en daaraan gerelateerde zaken als het opzetten van joint ventures, het adviseren van aandeelhouders, bestuurders en commissarissen.

Gevierd?
"Een officiële viering heeft nog niet plaatsgevonden. Wel heb ik er de avond zelf een goed glas op gedronken. Gelet op de uitstekende kwaliteit van bepaalde Zwolse restaurants komt het met de viering wel goed."

Ambitie?
"Mijn ambitie als compagnon van Nysingh is het verder uitbouwen van de ondernemingsrechtelijke praktijk in de sterk economisch groeiende oostelijke regio. Daarnaast moet Nysingh een voor jonge advocaten aantrekkelijk kantoor blijven om voor te werken. De oostelijke regio vormt namelijk, zoals ik zelf heb ervaren, een aantrekkelijke werk- en woonomgeving. "

Van Dijk, Pieter (Nysingh)Pieter van Dijk (40) is sinds 2005 bij Nysingh werkzaam, daarvoor bij Holland van Gijzen. Hij is gespecialiseerd in fusies en overnames, corporate litigation, arbitrage, herstructurering, vestiging en bedrijfsuitoefening en de dga-praktijk.

Gevierd?
"Ik heb mijn 2,5 jarige dochter Anna laten kiezen waarmee wij mijn toetreding als aandeelhouder van Nysingh zouden vieren. Ons feestmaaltje bestond uit vissticks met worteltjes gevolgd door een Danoontje. Bij thuiskomst van mijn echtgenote later die avond hebben wij nog een flesje ontkurkt."

Ambitie?
"Met mijn mooie Nysingh-ploegje ga ik de transactiepraktijk verder uitbouwen."

Twee nieuwe partners bij Lexence
Bram Thomas Craemer is in 2005 bij Lexence in dienst getreden bij het team procesrecht van Lexence. Thomas is gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht en heeft ruime ervaring in complexe civiele procedures en arbitrages. Hij adviseert en procedeert vaak over de beëindiging van duurovereenkomsten waaronder franchise- en distributieovereenkomsten.
Wouter Helder maakt sinds 2000 als advocaat deel uit van de sectie ondernemingsrecht van Lexence. Helder heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van fusies en overnames, private equity transacties en heeft met name veel ervaring op het gebied van midmarket transacties (deals met een waarde tussen de vijf en tweehonderdvijftig miljoen euro). Daarnaast adviseert hij vastgoedfondsen en projectontwikkelaars bij vastgoedgerelateerde (aandelen) transacties en samenwerkingsverbanden. Wouter is bovendien op deze gebieden werkzaam als gastdocent aan de Erasmus Universiteit en aan de Amsterdam School of Real Estate.

Jacqueline Hoek vertrekt bij Houthoff Buruma en wordt partner bij Dudok
Met ingang van 1 januari is Jacqueline Hoek van Houthoff Buruma overgestapt naar DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht te Amsterdam. Zij zal zich met name gaan richten op verdere uitbouw van de expertise op gebied van Publiek-Private Samenwerking, bouw- en aanbestedingsrecht.

Drie nieuwe partners bij KienhuisHoving
Per 1 januari 2008 zijn Antoine Broesterhuizen, Adriaan de Buck en Arjen Westerdijk als partner (aandeelhouder) toegetreden. Alle drie de heren zijn geruime tijd werkzaam bij de organisatie. De Buck en Westerdijk hebben ondernemingsrecht als specialisatie, Broesterhuizen bouw- en aanbestedingsrecht.
    | Mail de redactie | Print