Nieuwe Uitdaging bij… Houthoff, Baker McKenzie en Eversheds

Houthoff heeft per 1 juli 2019 drie nieuwe (associate)partners, waaronder Kyoko Tollenaar (foto). Verder heeft Baker McKenzie heeft wereldwijd 81 nieuwe partners benoemd, waarvan twee in Nederland, en meldt Eversheds opnieuw een forse uitbreiding met drie partners. Deze en nog veel andere nieuwe uitdagingen van deze week.

De nieuwe partner Paul de Vries van Houthoff is als kandidaat-notaris werkzaam binnen de praktijkgroep Corporate/M&A. Hij is gespecialiseerd in fusies en overnames en andere strategische corporate transacties, zowel publiek als privaat. Hij adviseert over grensoverschrijdende herstructureringen, het opzetten van joint-ventures en complexe vennootschappelijke structuren en het adviseren over corporate governance.
Kyoko Tollenaar is als kandidaat-notaris werkzaam in de praktijkgroep Corporate/M&A. Zij is gespecialiseerd in het brede ondernemingsrecht, waaronder nationale en grensoverschrijdende fusies, omzettingen en overnames, joint ventures en herstructureringen. Daarnaast is zij een expert op het gebied van corporate governance. Voorts is zij onderdeel van het Japan Team van Houthoff.
Gerrit Oosterhuis is werkzaam binnen de Competition, EU & IP sectie van Houthoff. Hij is gespecialiseerd in het Nederlandse en Europese mededingingsrecht. Hij heeft veel ervaring met meldingen van complexe transacties bij de mededingingsautoriteiten (ACM en de Europese Commissie) en de coördinatie daarvan in meerdere jurisdicties. Ook geeft hij advies over compliance bij complexe samenwerkingsvormen, joint ventures en distributiestelsels. Oosterhuis geeft leiding aan de vestiging van Houthoff te Brussel.

Advocatenkantoor Baker McKenzie heeft per 1 juli 2019 twee nieuwe partners in Amsterdam benoemd. In totaal hebben er 81 nieuwe partnerpromoties plaatsgevonden: hiermee groeit het kantoor wereldwijd naar 1550 partners. Ruim 400 van deze partners zijn vrouw – ‘meer dan welk ander advocatenkantoor ook’, aldus het kantoor in het persbericht.
Christiaan van der Meer wordt per 1 juli 2019 partner Competition & Trade. Hij adviseert en vertegenwoordigt bedrijven op het gebied van het mededingingsrecht, met een specialisatie in kartelonderzoeken en fusiecontrole. Als partner gaat Van der Meer zich richten op verdere uitbreiding van de Nederlandse en Europese mededingingspraktijk, waarbij nauw wordt samengewerkt met kantoor Brussel.
Danielle Pinedo wordt per 1 juli 2019 partner arbeidsrecht. Zij adviseert zowel multinationals als middelgrote ondernemingen en voorziet hen van strategisch advies op het gebied van onder andere fusies en overnames, herstructureringen, medezeggenschapsrecht en ontslagrecht. Daarnaast procedeert zij en richt zij zich op internationale arbeidsrechtelijke kwesties, met een focus op cross-border uitzendingen.

Eversheds Sutherland verwelkomt opnieuw een drietal partners, nadat enkele weken geleden al een twaalfkoppig team Intellectuele Eigendom, IT & Privacy bij het kantoor aantrad.
Jeroen Hoekstra is partner in de corporate/M&A-groep. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en houdt zich bezig met joint ventures, M&A, (internationale)herstructureringen en transacties op het gebied van private equity. Hij is afkomstig van Nineyards Law.
Elmer Veenman is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, en in het bijzonder actief in de M&A. Hij adviseert over publiek-private transacties, cross border transacties, joint vehtures, reorgansaties en bedrijfsverplaatsingen. Veenman werkte sinds 2007 bij De Brauw, en van 2012 tot 2014 voor De Brauw in Londen.
Benjamin van Kessel heeft meer dan 15 jaar ervaring in de intellectuele eigendom, waaronder merkenrecht, patenten, domeinnamen, design en auteursrecht. Hij houdt zich verder bezig met informatietechnologie en commercieel recht. Hij is net als Hoekstra afkomsti van Nineyards Law.

Hekkelman Advocaten N.V. benoemt Auke Klomp en Luuk Gerritsen per 1 juli als partner. Auke Klomp is specialist op het gebied van civiel vastgoed (koop, huur en bouw). Hij treedt voornamelijk op voor overheden, schoolbesturen, vastgoedbeleggers, retailers en aannemers. Hij maakt maatwerkvastgoedcontracten, maar staat ook regelmatig partijen bij voor de rechter.
Luuk Gerritsen is gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht. Hij begeleidt ontwikkelaars, (retail)ondernemers en overheden bij ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen en leisure.

 

Met ingang van 1 juli 2019 is Remko Wijling als partner/aandeelhouder toegetreden tot van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V. Wijling heeft een brede bestuursrechtelijke proces- en adviespraktijk. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in 'de rol van de handhavende overheid, gelet op de impact van dat handelen op bedrijven, instellingen en particulieren en de grote belangen die hierbij spelen'.

Advocaten Familie- & Erfrecht wordt per 1 juni 2019 versterkt met de komst van Nicoline Stoutenbeek als erfrechtadvocaat. Als kandidaat-notaris maakte zij in 2010 de overstap naar de advocatuur waarin zij inmiddels bijna 10 jaar werkzaam is. Zij staat onder andere executeurs, vereffenaars en erfgenamen bij, en fungeert geregeld als sparringpartner voor notarissen.

Danny Vesters is per 1 juli 2019 benoemd tot partner van Boontje Advocaten. Hij is specialist op het gebied arbeidsrechtelijke privacy en flexibele arbeidsrelaties. Vesters heeft binnen Boontje Advocaten de privacy praktijk opgezet, en hij opereert hij met het Privacy Team op het snijvlak van het arbeidsrecht en het privacy recht.  

Bruggink & Van der Velden, advocaten en belastingadviseurs te Utrecht heeft per 1 juli de herstructureringspraktijk versterkt met faillissementscurator Marie-José Cools. Zij behartigde als faillissementscurator de belangen van schuldeisers in de faillissementen van onder andere Bouwbedrijf Midreth, Golden Tulip Hotels, GGZ instelling de Zonnehuizen en ziekenhuisbouwer Simed International Health Care Group. Recent werd zij benoemd tot curator in het faillissement van Miller & Monroe kledingwinkels.

Het Amersfoortse kantoor Marree en Dijxhoorn Advocaten zwaait na 35 jaar haar mede-oprichter Edward Dijxhoorn uit. Edward Dijxhoorn was tussen 1979 en 1984 advocaat in Rotterdam en richtte in 1984 samen met Frank Marree het kantoor op. Dijxhoorn gaat zelfstandig verder en zal zich volledig richten op de zakelijke mediation, insolventiemediation en conflictbemiddeling.

Global lawfirm Dentons heeft Marien Glerum benoemd tot Benelux Managing Officer, verantwoordelijk voor het management van de kantoren in Amsterdam, Brussel en Luxemburg. Hij zal daarbij nauw samenwerken met de Country Managing Partners - Wendela Raas in Nederland, Frederic Feyten in Luxemburg en Edward Borovikov in België –  voor wat betreft strategische planning en samenwerking, en synergiën tussen de drie kantoren. Glerum werkt sinds 2010 bij Dentons.

 

    | Mail de redactie | Print