Notaris alsnog geschorst om verboden samenwerking met Nationale Notaris

Een Alkmaarse notaris is dinsdag alsnog twee weken geschorst vanwege zijn manier van samenwerken met Nationale Notaris. Net als de Kamer voor het Notariaat oordeelt het Gerechtshof Amsterdam dat hij met de betreffende constructie zijn onafhankelijkheid op het spel heeft gezet. De beslissing maakt deel uit van een lijvig vonnis van het hof over de deelname van notarissen aan de notarisdiensten van HEMA, DELA, De Hypotheker en Nationale Notaris.

Door Joris Rietbroek

Het Gerechtshof boog zich nog eens over de rechtmatigheid van deze notariële diensten op instigatie van zeven notarissen die in beroep waren gegaan tegen een beslissing van de Kamer voor het Notariaat van februari vorig jaar. De notarissen vinden dat deelname aan notarisdiensten van de genoemde retailers en organisaties de notariële markt verziekt, onder meer vanwege de bijkomende lage tarieven.

De kamer gaf hen vorig jaar op één punt gelijk: het participatiemodel van Nationale Notaris, waarbij Nationale Notaris voor 49% aandeelhouder wordt van het deelnemende notariskantoor ‘conflicteert met de bijzondere positie van de notaris’ omdat het diens onafhankelijkheid en onpartijdigheid kan aantasten. Een dergelijke samenwerking zou ontzetting uit het ambt rechtvaardigen. De Alkmaarse notaris tegen wie de specifieke klacht gericht was, kreeg echter drie maanden de tijd om deze constructie te ontvlechten. Uit het vonnis van het hof blijkt dat hij dit ook deed, waarna de kamer een beslissing tot een tuchtrechtelijke maatregel aanhield.

Het Gerechtshof gaat verder volledig mee in dit oordeel van de kamer, maar voelt zich alsnog geroepen de betreffende notaris te schorsen. Als de samenwerking in de bestreden vorm nog had voortgeduurd, was ontzetting uit het ambt op zijn plaats geweest. ‘Niettemin rekent het hof het notaris 2 zwaar aan dat hij door de samenwerking met NNH binnen het participatiemodel zijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid en zijn geheimhoudingsplicht heeft veronachtzaamd. Hij heeft dusdoende in strijd is met de artikelen 17, 18 en 22 Wna en met IDS 2003 gehandeld. Het hof acht daarom het opleggen van de maatregel van schorsing voor de duur van twee weken passend’.

Alle andere klachten van de notarissen tegen de overige ‘bestreden initiatieven in het notariaat’ heeft het hof ongegrond verklaard, nog eens onderstrepend dat een notaris ‘in principe zelf mag bepalen tegen welke tarieven hij (als ondernemer) zijn notariële diensten aanbiedt. Voor zover klagers betogen dat de notarissen zich schuldig maken aan een negatieve beïnvloeding van de notariële markt(werking), lopen hun klachten hierop stuk’.

Klik hier voor het vonnis

 

    | Mail de redactie | Print