Notaris sjoemelt met boedelbetalingen, derdengelden en declaraties: ontzet uit ambt

Een notaris is door Kamer voor het Notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden uit het ambt gezet omdat hij onrechtmatige betalingen – ruim een ton – deed uit boedels ten behoeve van zichzelf, zijn echtgenote en derden. Ook stuurde hij te hoge declaraties en had hij gedurende een maand een negatieve bewaringspositie – ruim 70.000 euro –op zijn derdengeldenrekening.

De zaak is aangebracht door het Bureau Financieel Toezicht. Die constateert dat de notaris geld van een 'ervenrekening' heeft aangewend voor het betalen van op zijn eigen naam gestelde (privé)aanslagen inkomstenbelasting. ‘Ook is gebleken dat door de notaris sinds 2010 onttrekkingen zijn gedaan vanaf de algemene derdengeldenrekening van het notariskantoor en dat vanaf deze derdengeldenrekening op eigen naam gestelde (privé)aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet en motorrijtuigenbelasting zijn betaald, alsmede op naam van de echtgenote van de notaris gestelde aanslagen kinderopvang,’ aldus het BFT.

De notaris probeert zich te verdedigen met het argument dat hij deed wat hij deed, omdat hij zich zorgen maakte over het lot van zijn medewerkers. Die vlieger gaat niet op, stelt de notariskamer. ‘Zorg voor zijn medewerkers zou juist hebben moeten leiden tot het nalaten van de gewraakte handelingen. Niet kan worden ingezien hoe het voldoen van persoonlijke verplichtingen uit een boedel bijdraagt aan de zorg voor het kantoor.’

Klik hier voor de beslissing

    | Mail de redactie | Print