Nu overal verkrijgbaar: mediation in strafzaken

Slachtoffers en daders in strafzaken kunnen vanaf nu in het hele land onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek gaan. De financiering - 1,5 miljoen euro - is rond. Dat melden de Raad voor de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie in een gezamenlijk persbericht.

De afgelopen drie jaar werd ‘met succes geëxperimenteerd' met mediation in strafzaken bij rechtbanken in zes arrondissementen (Noord-Holland, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant). Voor de andere rechtsgebieden (civiel en bestuur) was mediation, waarbij partijen onder begeleiding van een mediator in gesprek gaan, al ingeburgerd, aldus de rechtspraak en het OM.

Als mensen ervoor open staan, kan mediation een ‘waardevolle aanvulling zijn op een rechtszaak’. ‘Dit geldt helemaal als mensen na de rechtszaak nog met elkaar door moeten of elkaar tegen kunnen komen. Mediation helpt slachtoffers vaak bij de verwerking van leed. In de experimenten slaagde 78 procent van de gestarte mediations.’

Ondanks de 'positieve ervaringen' met mediation in strafrecht in de zes genoemde arrondissementen, dreigde stopzetting: de minister van Veiligheid en Justitie wilde dit in 2017 niet meer financieren. Door een amendement eind vorig jaar van toenmalig PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt, werd dit voorkomen. De formele financieringsaanvraag is nu goedgekeurd.

Mediation in strafzaken is hierdoor vanaf nu in 2017 ook mogelijk in de arrondissementen Noord-Nederland, Overijssel, Gelderland, Midden-Nederland en Limburg. Ook alle gerechtshoven sluiten aan.

Officieren van justitie en rechters die een zaak geschikt achten voor mediation, kunnen de zaak aanmelden bij het mediationbureau in het betreffende arrondissement. Met de 1,5 miljoen euro kunnen in 2017 naar verwachting 1.660 aanmeldingen in behandeling worden genomen.

De mediation is vrijwillig en gratis. ‘De ervaring leert dat dit tot ongeveer duizend daadwerkelijke bemiddelingen leidt; in ongeveer 40 procent van de zaken start de mediation niet omdat een van de twee partijen niet instemt met deelname. Mediationbureaus werken met mediators die MfN-gecertificeerd zijn en geregistreerd staan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De mediators moeten bovendien over een strafrechtelijke kwalificatie beschikken.’

    | Mail de redactie | Print