Nul opleidingspunten in 2017 en 2018: schrapping van tableau

Een advocate uit het ressort Noord-Nederland is onlangs van het tableau geschrapt omdat zij in 2017 en 2018 in het geheel geen opleidingspunten had behaald. Dit blijkt uit een eind vorige week gepubliceerde uitspraak van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden.

De schrappingsmaatregel volgt op een dekenbezwaar; bij de behandeling hiervan door de Raad van Discipline schittert de advocate door afwezigheid. Op de dag voor de zitting had zij aan het einde van de middag gemaild niet naar de zitting te kunnen komen in verband met een bezoek aan de dokter. Dit is voor de raad echter geen reden de behandeling van het dekenbezwaar uit te stellen.

Na een kantoorbezoek in januari dit jaar, vraagt de deken Noord-Nederland diverse documenten op bij de advocate, waaronder de jaarrapporten over 2016 en 2017, de polis van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een overzicht van de financiële situatie en haar actuele opleidingsplan. Hierop reageert zij in het geheel niet. Hij ontdekt echter al snel dat zij in 2017 en 2018 geen enkele opleidingspunt heeft gehaald, terwijl tenminste twintig punten per jaar verplicht zijn.

De advocate had zich het vege lijf kunnen redden door voor 2019 een opleidingsplan te maken, maar ook dit bleef uit. In een zeldzaam kort geformuleerde beslissing concludeert de Raad van Discipline dat ‘gezien de ernst van de verwijten van de deken en de houding van verweerster de maatregel van schrapping geboden is.’ 

De advocate krijgt daarnaast een kostenveroordeling à 1.250 euro.

Klik hier voor de uitspraak

    | Mail de redactie | Print