Onderzoek: advocatenkantoren onvoldoende bekend met alternatieve prijsarrangementen

Nederlandse advocatenkantoren zijn niet goed voorbereid op de transitie van uurtarieven naar alternatieve prijsarrangementen. Dat stellen TIQ en Clocktimizer in een persbericht naar aanleiding van een onderzoek onder 31 advocatenkantoren. Volgens de onderzoekers verwachten meer zakelijke cliënten dat advocatenkantoren gaan werken met alternatieve prijsarrangementen, ook omdat ze er in de Verenigde Staten steeds vaker kennis mee maken.

Binnen de advocatuur wordt volgens de onderzoekers wel steeds vaker gewerkt met alternatieve prijsarrangementen. Uit het onderzoek blijkt dat in Nederland 28% van alle zaken inmiddels op die basis gaat, en dat 36% van alle zaken een budget krijgt toegewezen. Dit lijkt hoog, ‘maar in vergelijking met kantoren in de VS gebruiken Nederlandse kantoren gemiddeld 50% minder gebudgetteerde dossiers dan hun Amerikaanse collegae,’ aldus TIQ en Clocktimizer.

De onderzoekers stellen dat advocatenkantoren moeite hebben met het omgaan met nieuwe financiële structuren, omdat ze vaak niet de juiste tools en processen tot hun beschikking hebben om budgetten nauwkeurig te plannen en te beheren. ‘Er liggen veel kansen voor kantoren om binnen deze nieuwe prijsstructuren hun omzet te verhogen, zonder extra werklast,’ schrijven de onderzoekers.

De eerste kansen voor het ‘vinden’ van omzet ligt bij het tijdschrijven, waar nu gemiddeld 12% van alle declarabele uren niet wordt geregistreerd. De belangrijkste reden hiervoor is het vergeten van uitgevoerde werkzaamheden. ‘Huidige tijdschrijfsystemen maken het erg moeilijk om gedurende de dag en onderweg tijd te schrijven, met als gevolg dat advocaten aan het eind van de dag hun werkdag moeten reproduceren. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat maar liefst 27,5% van alle dossiers met een budget over het aantal gebudgetteerde uren heen gaat. Het grootste deel (87%) van deze uren wordt volledig of deels afgeschreven. Kantoren die deze afschrijvingen kunnen beperken hebben dus een duidelijk financieel voordeel.’

Volgens TIQ en Clocktimizer ligt de voornaamste oorzaak van dit probleem bij de manier waarop kantoren hun budgetten plannen en beheren, en de tools die ze hiervoor gebruiken. ‘Zo gebruikt slechts 13% van de kantoren historische data van vergelijkbare zaken bij het plannen van budgetten. Veruit het grootste deel van budgetten (81%) wordt puur gebaseerd op ervaring, met als gevolg dat veel budgetten te laag wordt ingeschat.’

Daarnaast worden budgetten nauwelijks in de gaten gehouden gedurende het verloop van de zaak. ‘Hoewel het aanhouden van een budget per fase de minste afschrijvingen oplevert, gebruikt slechts 13% van de kantoren deze techniek om budgetten te beheren. Schokkend genoeg blijkt uit het onderzoek dat bijna een kwart van de kantoren het budget überhaupt niet bijhoudt gedurende een zaak,’ aldus de onderzoekers.

De onderzoekers geven Nederlandse kantoren een aantal tips om de afschrijvingen te beperken hun omzet te verhogen. ‘Allereerst is het belangrijk om volledig en accuraat tijd te schrijven. Naast het beperken van directe afschrijvingen helpt dit bij het plannen en beheren van budgetten.' Daarnaast adviseren de auteurs kantoren om de zaak in fases te verdelen en budgetten toe te wijzen op basis van historische data van vergelijkbare zaken. 'Op deze manier wordt het eenvoudiger om budgetten in de gaten te houden en zullen budgetten vaker representatief zijn voor de werklast.’

    | Mail de redactie | Print